Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Sửa đổi Luật Thủ đô để tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội

Thứ sáu, 29-07-2022 | 11:20:00 AM GMT+7 Bản in
Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành kế hoạch số 832-KH/ĐĐQH15 về "Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được xác định trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)