Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tăng cường và cải tiến công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch

Chủ nhật, 26-06-2017 | 15:21:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Tăng cường và cải tiến công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội du lịch Việt Nam

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

- Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch và liên quan đến du lịch, nhất là các hoạt động lữ hành và lưu trú, nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, an toàn, hạn chế các hoạt động phi pháp, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Du lịch Việt Nam.

- Tuy nhiên, công tác kiểm tra cần được cải tiến sao cho đảm bảo chất lượng, có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa các đơn vị có liên quan, tránh tình trạng kiểm tra nhiều lần, nhất là kiểm tra vào thời gian từ 23h giờ trở đi, gây phiền hà, ảnh hưởng đến khách trong các cơ sở lưu trú, gây khó khăn, trở ngại cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Công văn: 1981/BVHTTDL - KHTC, Ngày: 09/05/2017

Nội dung trả lời:

Trong thời gian vừa qua, công tác thanh tra chuyên ngành du lịch được triển khai thường xuyên, có hiệu quả. Việc thanh tra, kiểm tra phải được thực hiện theo kế hoạch, thống nhất trong toàn ngành nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và không làm ảnh hưởng đến hoạt động hình thường của doanh nghiệp. Theo quy định, hàng năm sau khi lãnh đạo Bọ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch thanh toa, kiểm tra của cả năm; Thanh tra Bộ chủ trì, triển khai đến Thanh ứa các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch để căn cứ vào đó chủ động xây dựng kế hoạch thanh trạ, kiểm tra trên địa bàn nên hoạt động thanh, tra, kiểm ừa của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn thống nhất, không chồng chéo, không thanh tra nhiều lần. Việc thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Bộ và Thanh tra các Sở theo kế hoạch đều có thông báo trước (trừ các trường hợp đối tượng có dấu hiệu vi phạm phải tiến hành thanh tra đột xuất) nên khồng thực hiện ngoài giờ hành chính, không gậy phiền hà, khó khăn, trở ngại cho hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng thời, công tác thanh ừa, kiểm tra phải kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không đê làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lich Viêt Nam. Đối với hoạt động kinh doanh lưu trú, tập trung xử lý tình trạng các cơ sở khách sạn không duy trì, đảm bảo chât lượng tương ứng với hạng sao đã đươc công nhận. Đối với hoạt động lữ hành, hướng dẫn là tình trạng tổ chức, cá nhân người nước ngoài tham gia hoạt động du lịch trái phép, không có giấy phép lao đông núp bóng hướng dẫn viên người Việt Nam đi hướng dẫn cho khách du lịch gay ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Trong 3 năm qua, ngoài số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách trên 2 tỷ đồng, đã tước Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của 8 doanh nghiệp và đề nghị cơ quan công an trục xuất 78 người nước ngoài hoạt động du lịch trái phép, chuyển cơ quan công an xử phạt theo thẩm quyền 22 người nước ngoài vi phạm do tham gia hoạt động kinh doanh lữ hành nhưng không có giây phép lao động, đi hoạt động hướng dẫn du lịch (gồm 14 người Hàn Quổc và 08 người Trung Quốc),

Cải tiến công tác thanh ứa, kiểm tra, đảm bảo vừa chất lượng, hiệu quả đông thòi không gây khó khăn, trở ngại cho doanh nghiệp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3142/BVHTTĐL'tTTr ngày 12/8/2016 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch làm đâu mối chủ trì việc thanh tra, kiểm tra đối vói các doanh nghiệp du lịch, không kiểm ừa nhiều lần, không chồng chéo gây phiền hà doanh nghiệp.

 

Ý kiến bạn đọc (0)