Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tạo điều kiện thuận lợi cấp mới, gia hạn giấy phép lao động, visa cho lao động nước ngoài đã nhập cảnh vào Việt Nam trước thời điểm dịch bệnh bùng phát hoặc đang thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định nhưng bị từ chối với lý do là người nước ngoài. Chỉ đạo Sở LĐTB-XH tỉnh/tp cung cấp thông tin thống nhất về cách thức và các giấy tờ cần thiết khi xin giấy phép lao động để DN chấp hành theo.

Thứ tư, 29-05-2020 | 14:06:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Tạo điều kiện thuận lợi cấp mới, gia hạn giấy phép lao động, visa cho lao động nước ngoài đã nhập cảnh vào Việt Nam trước thời điểm dịch bệnh bùng phát hoặc đang thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định nhưng bị từ chối với lý do là người nước ngoài. Chỉ đạo Sở LĐTB-XH tỉnh/tp cung cấp thông tin thống nhất về cách thức và các giấy tờ cần thiết khi xin giấy phép lao động để DN chấp hành theo.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Hiện nay Việt Nam đang thực hiện nghiêm ngặt biện pháp hạn chế xuất nhập cảnh, khiến cho các cán bộ và chuyên gia của doanh nghiệp Đài Loan cũng như các cán bộ kỹ thuật lắp đặt thiết bị của những dự án đầu tư mới không thể nhập cảnh thực hiện nghiệp vụ, làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nên tiêu chuẩn và thời gian xử lý của các địa phương không giống nhau, nên những người đã có giấy phép lao động, biết rõ giấy phép lao động sắp hết hạn nhưng không rõ có thể gia hạn một cách thuận lợi hay không, khiến cho doanh nghiệp có tâm lý bất an.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)