Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy du lịch

Chủ nhật, 26-06-2017 | 15:06:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy du lịch

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: VBF (Nhóm công tác du lịch)

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

  • Nên tiếp tục và mở rộng các chương trình miễn thị thực
  • Cần phải đưa ra cơ chế rõ ràng cho các nguồn tài trợ của Quỹ Phát triển Du lịch và đảm bảo sự tham gia của ngành công nghiệp / kinh doanh trong các chính sách và việc thực hiện.
  • Tài sản cố định liên quan đến du lịch cần phải được xem xét lại.

Tiêu chuẩn về du lịch bền vững cần được thực hiện.


Đơn vị phản hồi: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Công văn: 1981/BVHTTDL - KHTC, Ngày: 09/05/2017

Nội dung trả lời:

1. Trên cơ sở kết quả thu hút khách du lịch quốc tế từ 5 nước Tây Âu, hướng quốc tế và các vấn đề bất cập đặt ra; để chính sách miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân 5 nước Tây Âu phát huy hiệu quả mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân từ các thị trường khác, nâng sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao, và Du lịch đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục thực hiện mở rộng các chương trình miễn thị thực như sau:

  • Tiếp tục gia hạn miễn thị thực đơn phương cho công dân các nước Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và I-ta-li-a trong 5 năm tiếp theo, kể từ ngày 01/7/2017;
  • Tiếp tục xem xét mở rộng diện miễn thị thực đơn phương cho công dân một số nưóc là thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam;
  • Mở rộng danh sách các nước được cấp thị thực điện tử;
  • Áp dụng cấp thị thực tại cửa khẩu (không cần thư đồng ý trước);
  • Nghiên cứu áp dụng cấp thị thực quá cảnh (transit visa) để đón khách du lịch đi đường dài (từ châu Âu sang Đông Bắc Á, Đông Nam Á hoặc châu úc) quá cảnh tại Việt Nam.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án thành lâp Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch nham tạo điều kiện hỗ trợ phát triển du lich. Theo đó, quy định rõ ràng cơ chế cho các nguồn tài trợ đối với Quỹ, đảm bảo công khai minh bạch trong ừiên khai thực hiện. Đồng thòi, nhằm triển khai đồng bô và tao điều kiện cho phát triên du lịch, Chính phủ đã ban hành Chương trình Hành đông của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính ừị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch (Quyết định số 718/QĐ-BVHTTĐL ngày 02/3/2017) và Kê hoạch triển khai thực hiện Quy tắc và Ban hành Kế hoạch tăng cường cônp tác quản lý hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên và quản lý điểm đen Đây là lân đau tiên ngành văn hóa, thể thao và du lịch ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên quy mô cả nước. Quy tắc ứng xử mang tính chuẳn mực nhăm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh với đối tượng áp dụng là khách du lịch là người Việt Nam đi du lịch ừong nước và nước ngoài; người nước ngoài đi du lịch Việt Nam; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch; cộng đồng dân cư tại các điểm du lịch, ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch là yếu tố hết sức quan trọng, cần thiết để phát triển du lịch bền vững, có chẩt lượng, có chiều sâu, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

 

Ý kiến bạn đọc (0)