Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tất cả lao động phổ thông khi vào làm cho doanh nghiệp thời gian ổn định đủ 3 tháng, thì chủ DN phải tham gia các bảo hiểm bắt buộc cho người lao động hoặc nếu quy định như cũ thì thời gian người lao động nghỉ việc dưới 3 tháng thì cơ quan BHXH phải chi trả số tiền mà doanh nghiệp đã đóng 32,5% để doanh nghiệp lấy lao động khác vào thực hiện tiếp theo quy định.

Thứ hai, 31-01-2018 | 17:15:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Tất cả lao động phổ thông khi vào làm cho doanh nghiệp thời gian ổn định đủ 3 tháng, thì chủ DN phải tham gia các bảo hiểm bắt buộc cho người lao động hoặc nếu quy định như cũ thì thời gian người lao động nghỉ việc dưới 3 tháng thì cơ quan BHXH phải chi trả số tiền mà doanh nghiệp đã đóng 32,5% để doanh nghiệp lấy lao động khác vào thực hiện tiếp theo quy định.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

Công văn: 0139A/PTM - VP, Ngày: 23/01/2018

Nội dung kiến nghị:

Điều 22 Bộ Luật lao động 2012 quy định sau thời gian thử việc 06 ngày đối với lao động phổ thông thì người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12-36 tháng và phải tham gia các bảo hiểm bắt buộc cho người lao động. Tuy nhiên, trong thực tế, lao động này thường bỏ việc trong thời gian dưới 3 tháng đầu khi vào làm việc vì chưa quen môi trường làm việc, nên gây thiệt hại cho doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)