Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tháng 5 sẽ nới rộng biên độ phí môi giới chứng khoán

Thứ năm, 24-03-2011 | 07:18:00 AM GMT+7 Bản in
Vừa qua, Bộ Tài chính dã ban hành Thông tư số 38/2011/TT-BTC qui định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán.
Theo đó, Thông tư quy định, kể từ 1/5/201, phí môi giới mua, bán chứng khoán (áp dụng cho cả chứng khoán đăng ký giao dịch tại UpCOM) đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mà các công ty chứng khoán thu là từ 0,15% đến 0,5% giá trị giao dịch, với trái phiếu là 0,02 % đến 0,1% giá trị giao dịch.
  
Như vậy, với quy định này, mức phí môi giới chứng khoán đã được nới rộng biên độ vì trước đây, mức phí môi giới giao dịch mua, bán chứng khoán với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư mà các công ty chứng khoán được quy định trong Thông tư số 01/2000/TT-UBCK1 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tối đa không quá 0,75% trị giá giao dịch; với trái phiếu thì tối đa không quá 0,5% trị giá giao dịch.  

Sau đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tiếp tục ban hành Thông tư số 02/2000/TT-UBCK1 sửa đổi cho Thông tư 01 với phí dịch vụ môi giới (hoa hồng môi giới) mua, bán chứng khoán đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư tối đa không quá 0,5% và trái phiếu tối đa không quá 0,15% trị giá giao dịch. 

Ngoài mức phí trên, Thông tư 38 cũng qui định mức phí bảo lãnh phát hành mà các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại được thu là từ 0,5% đến 2% tổng giá trị bảo lãnh phát hành đối với cổ phiếu. Các công ty quản lý quỹ chỉ được thu tối đa 2%/giá trị vốn uỷ thác bình quân/năm đối với phí quản lý danh mục đầu tư và tối đa 2%/giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) hoặc giá trị tài sản ròng của danh mục/năm với phí quản lý quỹ đầu tư.
 
TT

 

Ý kiến bạn đọc (0)