Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển xuất, nhập cảnh

Thứ sáu, 25-03-2011 | 07:14:00 AM GMT+7 Bản in
Theo Quyết định 19/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 15/5/2011, sẽ thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hóa, các thông tin khác có liên quan dưới dạng dữ liệu điện tử và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh (gọi chung là thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh).

Đối tượng thí điểm gồm: Tàu biển Việt Nam, tàu biển nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh; các hãng tàu, đại lý hãng tàu và các công ty giao nhận; các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển; cảng vụ Hàng hải.

Từ ngày 15/5/2011, sẽ thí điểm thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển xuất, nhập cảnh

Đối tượng thí điểm gồm: Tàu biển Việt Nam, tàu biển nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh; các hãng tàu, đại lý hãng tàu và các công ty giao nhận; các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển; cảng vụ Hàng hải.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc lựa chọn các đối tượng cụ thể tham gia thực hiện thí điểm. Thời gian thực hiện thí điểm từ năm 2011 đến hết năm 2012.

Về địa bàn thực hiện thí điểm, trong giai đoạn 2011-2012, sẽ thực hiện tại các cảng biển thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Đến giai đoạn năm 2012 sẽ mở rộng thực hiện tại các cảng biển thuộc tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và thành phố Cần Thơ.

Địa điểm tiếp nhận, xử lý thông tin hồ sơ hải quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh là Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

Người khai hải quan có trách nhiệm gửi dữ liệu điện tử đến Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan để cơ quan Hải quan làm thủ tục hải quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh.

Trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo về việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử của người khai hải quan, cơ quan hải quan phải trả lời chấp nhận hoặc từ chối (có nêu rõ lý do) bằng phương thức điện tử cho người khai hải quan.

Hồ sơ hải quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh gồm: Bản khai hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển, thông tin về vận đơn gom hàng, bản khai chung, danh sách thuyền viên, bản khai hành lý thuyền viên, bản khai dự trữ của tàu, danh sách hành khách và bản khai hàng hóa nguy hiểm (nếu có).

Đối với tàu biển xuất cảnh, hồ sơ gồm: Bản khai hàng hóa xuất khẩu, bản khai chung, danh sách thuyền viên, bản khai hành lý thuyền viên, bản khai dự trữ của tàu, danh sách hành khách (nếu có).

Theo Chinhphu.vn

 

Ý kiến bạn đọc (0)