Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

'Thị trường EU không phải một cái chợ mà chúng ta muốn bán gì thì bán'

Thứ bẩy, 08-08-2020 | 15:31:00 PM GMT+7 Bản in
EVFTA cũng là đòn bẩy, thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp toàn diện và đồng bộ hơn, đặc biệt là việc nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp như tập trung vào các sản phẩm xuất khẩu chính ngạch giá trị cao vào thị trường EU...
 
 

Ý kiến bạn đọc (0)