Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thời hạn tiếp nhận tài liệu làm rõ của nhà thầu

Thứ sáu, 18-08-2023 | 14:38:00 PM GMT+7 Bản in
Đơn vị ông Cao Văn Phong (Hà Nội) là nhà thầu tham dự gói thầu theo phương thức 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Vừa qua, bên mời thầu đã mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật và yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT.

Tuy nhiên, bên mời thầu gửi văn bản làm rõ trên hệ thống vào ngày nghỉ lễ (phát hành văn bản yêu cầu từ 15h30 ngày 30/12/2022 và hết hạn vào 10h00 ngày 3/1/2023).

Đơn vị ông Phong cho nhân viên nghỉ lễ theo lịch của Nhà nước, không đủ thời gian tập hợp hồ sơ làm rõ theo hạn của bên mời thầu do ngày nghỉ lễ và nhà thầu là liên danh dự thầu, liên quan đến doanh nghiệp khác là thành viên dự thầu.

Tại Điểm đ Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 có nội dung: "... Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung... trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc…".

Đến 13h00 (muộn hơn thời hạn yêu cầu của bên mời thầu 5 giờ), nhà thầu đã đăng tải văn bản trả lời và bổ sung các tài liệu làm rõ kèm theo. Ông Phong hỏi, văn bản trả lời của nhà thầu có được coi là hợp lệ? Bên mời thầu yêu cầu làm rõ E-HSDT vào ngày nghỉ lễ như vậy có đúng quy định không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản  Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu.

Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 23.3 Chương I Mẫu E-HSMT gói thầu mua sắm hàng hóa một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT- BKHĐT, việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tải chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT.

Theo đó, trường hợp nhà thầu nộp văn bản, tài liệu làm rõ E-HSDT chậm hơn so với thời hạn yêu cầu của bên mời thầu nhưng vẫn trong quá trình đánh giá E- HSDT thì bên mời thầu cần tiếp nhận những tài liệu làm rõ E-HSDT của nhà thầu để đánh giá theo quy định nhằm bảo đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/thoi-han-tiep-nhan-tai-lieu-lam-ro-cua-nha-thau-102230815093313403.htm

Ý kiến bạn đọc (0)