Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thông báo: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam giải thể Hội đồng Doanh nghiệp các nhà đầu tư Hải Châu tại Tp. Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 10-03-2023 | 17:05:00 PM GMT+7 Bản in
VCCI quyết định giải thể Hội đồng Doanh nghiệp các nhà đầu tư Hải Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh (HBC).

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã quyết định giải thể Hội đồng Doanh nghiệp các nhà đầu tư Hải Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh. VCCI thông báo để các tổ chức và cá nhân có liên quan biết.

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)