Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thông báo tuyển giảng viên tiêu chuẩn SEDEX-SMETA thuộc Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam”

Thứ năm, 23-05-2023 | 16:03:00 PM GMT+7 Bản in

THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN TIÊU CHUẨN SEDEX-SMETA

Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên cho vị trí giảng viên giảng dạy chứng chỉ Sedex-smeta hạn nộp hồ sơ ngày 8/6/2023.
Tên dự án: Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam”
Đơn vị thực hiện: Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Đơn vị tài trợ: Liên minh châu Âu- European Union


Mục tiêu dự án: Nhằm tăng cường năng lực xuất khẩu và hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu cho DNNVV trong ngành gia vị, rau, quả Việt Nam
Thời gian thực hiện: dự kiến từ tháng 6/2023 đến tháng 11/2023
Yêu cầu ứng viên: Thạc sỹ chuyên ngành có liên quan, kinh nghiệm thực tế, kỹ năng giảng dạy và thuyết trình...( chi tiết mời xem TOR đính kèm)TOR_tuyển_giảng_viên_SEDEX-SMETA-_final.docx
Nhiệm vụ của tư vấn: Đào tạo cho các DNNVV trong ngành rau, quả, gia vị và nhà cung cấp


Thời hạn nộp đề xuất: Thời hạn nộp đề xuất: chậm nhất là 9g00 ngày 8/6/2023 về địa chỉ: Ms. Lê Thị Hải Yến, Trung tâm hỗ trợ DNNVV, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, email: yenlth@vcci.com.vn, ĐT: 0988180479

Ý kiến bạn đọc (0)