Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thu 2.104 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thứ năm, 04-03-2021 | 11:07:00 AM GMT+7 Bản in
Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2021 đã có 9 đơn vị thực hiện thoái vốn nhà nước với giá trị 241,6 tỷ đồng, thu về 2.104 tỷ đồng.

Nộp ngân sách 86 tỷ đồng từ cổ phần hóa, thoái vốn

Cục Tài chính doanh nghiệp (TCDN), Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình cổ phần hóa (CPH), thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp (DN) nhà nước (DNNN) tháng 2/2021. Theo báo cáo, các đơn vị vẫn tiếp tục triển khai công tác xác định giá trị DN để CPH theo quy định.

Cụ thể theo Cục TCDN, trong tháng 2/2021 có Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thoái vốn tại 1 DN là Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Huế với giá trị 1,5 tỷ đồng, thu về 4,6 tỷ đồng.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2021, tổng số vốn thoái của các DN là 241,6 tỷ đồng, thu về 2.104 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn với giá trị 8 tỷ đồng, thu về 23,6 tỷ đồng. Về thoái vốn của tập đoàn, tổng công ty, có 8 DN thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với tổng giá trị vốn thoái là 233,5 tỷ đồng, thu về 2.080,7 tỷ đồng.

 

 Ảnh minh họa

Cũng theo báo cáo của Cục TCDN, trong 2 tháng đầu năm 2021, số thu từ CPH, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN là 86 tỷ đồng. Số dự kiến thu từ CPH, thoái vốn nộp vào ngân sách nhà nước năm 2021 là 40.000 tỷ đồng theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy cổ phần hóa đã được ban hành

Cục TCDN cho biết, để đẩy nhanh tiến độ CPH, về cơ chế chính sách, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 121/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; Nghị định số 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Hiện nay, Bộ Tài chính đang gửi lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, đơn vị về các thông tư hướng dẫn Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Về chỉ đạo điều hành, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 161/NQ-CP về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, tập đoàn kinh tế, tổng công ty thực hiện. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nghiêm túc thực hiện các giải pháp Chính phủ đề ra.

Đồng thời, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan tham gia về dự thảo Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2021 - 2025 để hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, làm cơ sở tiếp tục triển khai cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, để DNNN là một lực lượng quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Về tổ chức triển khai thực hiện, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, DNNN triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.

Cụ thể, đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các DN, đề nghị thực hiện đúng và đầy đủ quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu được giao theo quy định của pháp luật; hoàn thành phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của các DN. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, DNNN thuộc phạm vi quản lý thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng quy định của pháp luật....

Bên cạnh đó, cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc rà soát những vấn đề liên quan đến phương án cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, các vướng mắc khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong quá trình triển khai thực hiện CPH, thoái vốn, cơ cấu lại, để có phương án xử lý đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác cơ cấu lại DN.

Song song với đó, cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo các DN hoàn thành quyết toán công tác CPH; xác định số phải nộp/tạm nộp và thực hiện nộp tiền thu từ CPH theo quy định, trường hợp không đảm bảo thời gian thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải trình rõ nguyên nhân và chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này…

Cục Tài chính DN cũng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN chỉ đạo, rà soát, đẩy nhanh tiến độ các bước thực hiện CPH các DN quy mô lớn đã bàn giao về Ủy ban, đảm bảo khả thi, hiệu quả theo quy định và nội dung triển khai Đề án cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cần khẩn trương triển khai thực hiện công tác CPH, thoái vốn các DN thuộc danh mục CPH, thoái vốn theo quy định (đặc biệt là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh). Triển khai thu, nộp nguồn thu từ CPH, thoái vốn các DN thuộc địa phương theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu DN trong công tác CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN, gắn kết quả việc thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN với việc đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu; đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, tuân thủ nguyên tắc thị trường, không để xảy ra hiện tượng lợi ích nhóm trong việc triển khai CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN…./.

Theo Diệu Thiện(Thời báo tài chính Việt nam)
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2021-03-03/thu-2104-ty-dong-tu-thoai-von-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep-100501.aspx

 

Ý kiến bạn đọc (0)