Chiều nay (ngày 24/4), Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về thuế tối thiểu toàn cầu và tác động đối với chính sách ưu đãi đầu tư tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu hiện đã được OECD thông qua và bắt đầu áp dụng tại một số quốc gia từ năm 2024 và các năm tới đây. Thuế tối thiểu toàn cầu sẽ có tác động đến môi trường đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài và hệ thống chính sách ưu đãi của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Thuế tối thiểu toàn cầu sẽ có tác động đến thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, thuế tối thiểu toàn cầu sẽ có tác động đến thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam

"Với thực trạng là nước nhận vốn đầu tư của nước ngoài lớn, có nhiều chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, nên Việt Nam cần kịp thời nghiên cứu, xây dựng và ban hành các giải pháp chính sách phù hợp…", ông Hải nhấn mạnh.

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu tạo diễn đàn mở, để các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia cùng đại diện khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các công ty tư vấn thuế và các đại biểu tham dự trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến cơ chế hoạt động của thuế tối thiểu toàn cầu; tác động của thuế tối thiểu toàn cầu đối với chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam từ góc độ thực tiễn của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cũng như từ góc độ của các nhà làm chính sách; tính tương thích, hiệu quả của hệ thống các chính sách ưu đãi của Việt Nam hiện nay so với quy định cụ thể của thuế tối thiểu toàn cầu; từ đó có những khuyến nghị, gợi mở về giải pháp chính sách phù hợp cho Việt Nam trong tình hình mới.

Theo ông Hải, Hội thảo là dịp để lắng nghe các ý kiến, khuyến nghị đa chiều từ các cơ quan xây dựng chính sách, từ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng và các đại biểu để làm sáng tỏ hơn những vấn đề liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu. Đây là những thông tin quan trọng, thiết thực cho Chính phủ, Quốc hội trong quá trình nghiên cứu, cải cách hệ thống chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ đầu tư trong điều kiện nhiều quốc gia trên thế giới đang triển khai các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế trình bày tham luận về Hiện trạng hệ thống ưu đãi thuế tại Việt Nam: những vấn đề đặt ra trong bối cảnh thuế tối thiểu toàn cầu và dự kiến sửa đổi từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước; các chuyên gia của OECD có trao đổi về thuế tối thiểu toàn cầu: cơ chế hoạt động, tình hình triển khai và dự kiến tác động đối với các nước đang phát triển; chuyên gia của Ngân hàng Thế giới trao đổi về so sánh ưu đãi thuế của Việt Nam với các quy định của thuế tối thiểu toàn cầu - một số gợi ý chính sách.../.