Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tiểu sử Chủ tịch VCCI

Thứ hai, 08-10-2018 | 08:00:00 AM GMT+7 Bản in

Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Đại biểu Quốc hội Nước CHXHXN Việt Nam 

  • Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
  • Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao Năng lực cạnh tranh của Việt Nam
  • Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam
  • Chủ tịch Ủy ban về Quan hệ Đối tác Công – Tư
  • Chủ tịch Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF)
  • Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh Châu Á – Thái Bình Dương APEC (ABAC) 

Ông Vũ Tiến Lộc sinh năm 1960, tại Thái Bình. Ông giữ cương vị Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam từ năm 2003 đến nay. Ông là đại biểu Quốc hội liên tục các khóa XI, XII, XIII, XIV và là thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Đồng thời ông đảm trách các vị trí quan trọng ở nhiều tổ chức, diễn đàn chính trị, kinh tế, xã hội khác của Việt Nam và quốc tế như: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc; Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao Năng lực cạnh tranh của Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban về Quan hệ Đối tác Công – Tư; Chủ tịch Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF); Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh Châu Á – Thái Bình Dương APEC (ABAC); Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia...

Với vai trò của một chính khách và là người đứng đầu tổ chức quốc gia của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Ông có nhiều đóng góp và tạo nhiều dấu ấn quan trọng cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Ông đã cùng các hiệp hội doanh nghiệp đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chọn 13/10 hàng năm là ngày doanh nhân Việt Nam. Ông đã nghiên cứu và tích cực phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh về doanh nghiệp và doanh nhân. Ông là người đầu tiên đưa ra thông điệp "Doanh nhân - người lính thời bình" và lập ra Cúp Thánh Gióng để tôn vinh các doanh nhân Việt Nam tiêu biểu. Ông đã kiến nghị và là Trưởng Ban biên tập Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Ông đã có sáng kiến đề xuất với Quốc hội khóa XIII lần đầu tiên hiến định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong Hiến pháp cùng các giai tầng khác như công nhân, nông dân, trí thức.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ông đã triển khai thành công những hoạt động có tác động lớn tới sự phát triển doanh nghiệp và môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Ông đã trực tiếp chủ trì và chỉ đạo thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và chương trình khởi nghiệp quốc gia đầu tiên ở Việt Nam, chỉ đạo xây dựng hệ thống hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức của giới chủ ở Việt Nam. Ông đã chỉ đạo nghiên cứu và công bố xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI (chỉ số PCI) tạo động lực cho quá trình cải cách, nâng cao năng lực điều hành kinh tế tại các địa phương và Bộ Chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI) để định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ông là kiến trúc sư xây dựng cơ chế đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan Chính phủ ở Việt Nam.Ông cũng thường xuyên trực tiếp chủ trì nhiều diễn đàn, đối thoại chính sách giữa Chính phủ và doanh nghiệp, các hội nghị thượng đỉnh và diễn đàn kinh doanh lớn ở Việt Nam và ở nước ngoài có sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia và các CEO hàng đầu. Ông là Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) năm 2006, 2017. Ông là người thường xuyên cổ vũ cho tinh thần kinh doanh và xây dựng hình ảnh người doanh nhân có trách nhiệm xã hội.

Ông Vũ Tiến Lộc cũng đã tham gia tích cực vào các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư lớn ở tầm quốc gia, góp phần đưa nhiều dự án đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam ra nước ngoài, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế. Ông là người sáng lập và điều hành các Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh hàng năm của Việt Nam (VBS).

Ông có bằng Tiến sĩ kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị, chủ trì nhiều công trình nghiên cứu và tham gia giảng dạy tại một số trường đại học lớn trong và ngoài nước./.

Ý kiến bạn đọc (6)