Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tin 24/7

Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam thuộc tốp đầu khu vực và tiệm cận với các nước phát triển

07:59 06/12/2023

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, tầm nhìn đến năm 2045 xác định rõ việc xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam lớn mạnh, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, thuộc tốp đầu khu vực và tiệm cận với các nước phát triển.

Thực trạng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam và một số khuyến nghị

10:24 05/12/2023

Bài viết cho thấy, chính sách cam kết lợi nhuận của các dự án BĐS nghỉ dưỡng vẫn hấp dẫn nhà đầu tư, nhưng nó không phải là yếu tố tiên quyết để họ bỏ tiền ra đầu tư, mà chính là các yếu tố: Mức độ hoàn thiện pháp lý của dự án; Uy tín của chủ đầu tư và đơn vị vận hành dự án; Tiềm năng phát triển du lịch của địa phương…

TP. HCM: Gọi đầu tư sân vận động 7.000 tỷ, học viện bóng đá 1.000 tỷ đồng

10:21 05/12/2023

TP. HCM vừa hoàn thành danh mục dự án thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trong đó, có nhiều dự án về văn hoá - thể thao mà đáng chú ý như: sân vận động 7.000 tỷ, học viện bóng đá 1.000 tỷ đồng

Dự kiến ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE trong năm 2024

10:18 05/12/2023

Việc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) đã hoàn thành phần lớn các nội dung và có thể được ký kết trong năm 2024.

ECB: Còn quá sớm để tuyên bố "chiến thắng lạm phát"

10:15 05/12/2023

Lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới nhưng với tốc độ chậm hơn.

Một số đánh giá về NIM ngành ngân hàng năm 2023

10:10 05/12/2023

Các ngân hàng nếu muốn cải thiện NIM trước mắt chỉ có thể làm tăng tiền gửi không kỳ hạn (CASA). Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải triển khai các cơ chế, chính sách nội bộ một cách hiệu quả để duy trì tốt khả năng sinh lời.

Cơ hội kết nối đầu tư tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023

10:06 05/12/2023

Diễn đàn Horasis châu Á 2023 tạo điều kiện nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác giữa Việt Nam, châu Á và thế giới.

Tăng cường các biện pháp chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

10:02 05/12/2023

Hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng làm giảm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Do đó, cần phải phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Đại đoàn kết toàn dân tộc - Nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi

10:00 05/12/2023

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu và là đường lối, chiến lược, xuyên suốt của Đảng, đây là nguồn sức mạnh to lớn và nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi.

Việt Nam thực hiện thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với Myanmar, Philippines

09:56 05/12/2023

Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 129/2022/NĐ-CP để bổ sung quy định áp dụng đối với Myanmar và Philippines.

COP28: Các ngân hàng lớn chưa đề cập đến dừng cấp vốn cho nhiên liệu hóa thạch

09:53 05/12/2023

Cho đến nay, Ngân hàng Đầu tư châu Âu là ngân hàng duy nhất trong nhóm này ký “Tuyên bố Glasgow” và cam kết dừng cấp vốn vay cho các dự án nhiên liệu hóa thạch.

Đến năm 2050, Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn trong khu vực và thế giới

09:49 05/12/2023

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn.