Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tính đồng bộ về tải trọng cầu đường

Thứ sáu, 18-05-2018 | 16:06:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Tính đồng bộ về tải trọng cầu đường

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Vận tải Hàng hóa đường bộ Hải Phòng

Công văn: 1064/ PTM - VP, Ngày: 18/05/2018

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, các tỉnh, thành phố có những tuyến đường xung yếu cần được đầu tư nâng cấp tại các tuyến đường giao thông kết nối giữa đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa với đường quốc lộ để tạo sự đồng bộ về tải trọng cầu đường phục vụ phát triển vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, vì một số trạm đường kết nối cảng thủy nội địa, đường sắt với đường quốc lộ có tải trọng thấp hơn nhiều so với đường quốc lộ dẫn đến tình trạng khi vận chuyển hàng ra đường sắt, bến thủy nội địa ra đến đường quốc lộ, các xe đều vi phạm và bị xử lý của thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông. Để giảm tải đường bộ, tránh các hiện tượng ùn tắc giao thông như hiện nay, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo các địa phương cần quan tâm nâng cấp các tuyến đường có tải trọng thấp được nâng ngang bằng với đường quốc lộ để phục vụ phát triển vận tải đường sắt và đường thủy nội địa.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao thông Vận tải; Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)