Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Toà án Nhân dân Thành phố Hà Nội sớm mở phiên xét xử phúc thẩm đối với vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2018/KTST để công ty thoát khỏi kìm kẹp bởi tranh chấp của các cổ đông, sớm đi vào ổn định sản xuất kinh doanh, thoát khỏi bờ vực phá sản

Thứ sáu, 20-07-2020 | 16:33:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Toà án Nhân dân Thành phố Hà Nội sớm mở phiên xét xử phúc thẩm đối với vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2018/KTST để công ty thoát khỏi kìm kẹp bởi tranh chấp của các cổ đông, sớm đi vào ổn định sản xuất kinh doanh, thoát khỏi bờ vực phá sản

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần Giống gia cầm Lương Mỹ

Công văn: 1108/PTM - KHTH, Ngày: 16/07/2020

Nội dung kiến nghị:

Toà án Nhân dân Thành phố Hà Nội ngăn cản trái pháp luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông làm tê liệt hoạt động quản lý và điều hành sản xuất – kinh doanh


Đơn vị phản hồi: Toà án Nhân dân Tp. Hà Nội; VKS Nhân dân tối cao

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)