Kinh tế có nhiều điểm sáng

Báo cáo tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, trong ngày làm việc thứ nhất, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng cho biết, năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh phục hồi mạnh mẽ và có nhiều điểm sáng.

Trong đó, thu ngân sách có sự tăng trưởng tích cực, ước đạt 457.500 tỷ đồng, đạt 118,35% dự toán được giao và tăng 17,05% so với cùng kỳ; tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 9,03% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2022 là 6-6,5%).

Việc thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025 tiếp tục phát huy tác dụng, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá. Các dự án công trình trọng điểm được triển khai theo đúng kế hoạch, việc tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư đã tác động tích cực đến môi trường đầu tư.

Các cơ chế, chính sách dành cho thành phố, đặc biệt là Nghị quyết 54 của Quốc hội, Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và TP. Thủ Đức tiếp tục được thực hiện rộng rãi đã tạo động lực để TP. Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững.

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được xác định là công tác trọng điểm và được thực hiện quyết liệt, chặt chẽ. TP. Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều giải pháp tập trung rà soát, quyết tâm thực hiện đạt và vượt 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm cùng với 89 nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022.

Báo cáo cũng chỉ rõ, kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh cũng đối mặt với nhiều thách thức. Theo đó, kinh tế có độ mở lớn, chịu tác động trực tiếp trước các biến động của tình hình quốc tế; thị trường tài chính, tiền tệ đối mặt với áp lực ngày càng tăng, các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản suy giảm. Cùng với đó, tình trạng khan hiếm xăng dầu cục bộ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Trong khi đó dịch bệnh dù được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn khả năng diễn biến phức tạp.

Tinh thần trách nhiệm công vụ, công tác phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp giữa các sở ngành còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả công việc, ảnh hưởng đến chi phí cơ hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Công tác giải ngân và tỷ lệ giải ngân vốn theo kế hoạch đầu tư công năm 2022 còn chậm so với mặt bằng chung cả nước.

Đề cao tính tự chủ và khả năng thích ứng, chống chịu

Trước những kết quả đạt được và khó khăn gặp phải trong năm 2022, TP. Hồ Chí Minh dự báo năm 2023 có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, khó dự đoán.

Do đó, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giữ vững ổn định, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế; ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục phục hồi, duy trì và tăng trưởng, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời, tập trung cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư. Tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, hấp thụ nhanh và huy động đa dạng các nguồn vốn đầu tư; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, các dự án hạ tầng, giao thông, đô thị. Tạo bước chuyển biến mang tính đột phá về chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức gắn với khai thác tiềm lực khoa học, công nghệ.

TP. Hồ Chí Minh: Năm 2023 tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: CTV

Theo đó, để đồng bộ, phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tập trung khắc phục hạn chế đã được nhận diện, UBND TP. Hồ Chí Minh đề xuất thực hiện chủ đề năm 2023 là: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

TP. Hồ Chí Minh cũng đặt ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 nhằm thực hiện tốt chủ đề năm và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chủ động, linh hoạt trong điều hành kinh tế - xã hội; tập trung tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao tính tự chủ và khả năng thích ứng, chống chịu cao; tập trung phát triển thị trường là những nhiệm vụ mang tính đột phá. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, hiệu quả hoạt động công vụ và đẩy mạnh cải cách hành chính./.

Thông qua tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngay trong ngày", TP. Hồ Chí Minh đã phê duyệt 1.530 quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên địa bàn Thành phố, phê duyệt danh mục 403 TTHC đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn năm 2021-2022.

 

Theo Gia Cư (Thời báo Tài chính)

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tp-ho-chi-minh-nam-2023-tiep-tuc-ho-tro-doanh-nghiep-phuc-hoi-va-tang-truong-118215.html