Trong tổng số doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, 9 ngành dịch vụ chủ yếu có 8.236 doanh nghiệp với vốn đăng ký đạt 72.414 tỷ đồng, tăng 13,5% về cấp phép và tăng 18,1% về vốn so với cùng kỳ.

Theo phân tích của Cục Thống kê thành phố, các loại hình doanh nghiệp như: công ty TNHH, công ty cổ phần đều có mức tăng về số lượng và vốn.

Số lượng doanh nghiệp cấp phép ngành công nghiệp - xây dựng ngành thương mại, dịch vụ vẫn dẫn đầu trong tổng số doanh nghiệp được cấp phép trong quý I/2024.

Theo các chuyên gia, bất chấp những yếu tố tác động bất lợi của tình hình thế giới, những chỉ số được ghi nhận trên vẫn chứng tỏ kinh tế của TP. Hồ Chí Minh trong quý I/2024 đang có đà phục hồi, khởi sắc tích cực.

UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5-8% năm 2024, bước sang quý II, thành phố tập trung ưu tiên thúc đẩy các hoạt động tăng trưởng như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu; đổi mới các hoạt động xúc tiến đầu tư, chú trọng các ngành, lĩnh vực mới nổi; thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược, các dự án thân thiện với môi trường; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó chú ý đến hỗ trợ chuyển đổi số, đổi mới công nghệ hướng đến ngành nghề có giá trị gia tăng cao, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Theo Gia Cư (Thời báo Tài chính)

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tp-ho-chi-minh-so-doanh-nghiep-duoc-cap-phep-thanh-lap-moi-tang-manh-147935.html