Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Triển khai chính sách hỗ trợ DN theo Nghị quyết 42/NQ-CP, liên quan đến thực hiện giãn nộp BHXH, đề nghị minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đề xuất thực hiện theo hướng Sở LĐTBXH tỉnh/tp đã có ý kiến thì BHXH căn cứ vào đó thực hiện, DN không cần phải trình hồ sơ qua nhiều cấp như hiện nay.

Thứ tư, 29-05-2020 | 14:14:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Triển khai chính sách hỗ trợ DN theo Nghị quyết 42/NQ-CP, liên quan đến thực hiện giãn nộp BHXH, đề nghị minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đề xuất thực hiện theo hướng Sở LĐTBXH tỉnh/tp đã có ý kiến thì BHXH căn cứ vào đó thực hiện, DN không cần phải trình hồ sơ qua nhiều cấp như hiện nay.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Các Doanh nghiệp

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

DN phản ánh hồ sơ chứng minh phức tạp, chưa đồng bộ giữa các cơ quan liên quan, ví dụ như Sở LĐTBXH đã có văn bản gia hạn nộp BHXH, DN phải cầm văn bản lên trình BHXH và làm tiếp thủ tục xác nhận BHXH (rườm rà, mất thời gian).


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Công văn: , Ngày: 26/05/2020

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)