Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Trợ cấp thôi việc cho người nước ngoài

Thứ năm, 31-01-2018 | 17:44:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Trợ cấp thôi việc cho người nước ngoài

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

Công văn: 0139A/PTM - VP, Ngày: 23/01/2018

Nội dung kiến nghị:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH năm 2006 quy định “Người LĐ tham gia BHXH bắt buộc là công dân Việt Nam,…” đồng thời Khoản 3 Điều 2 Luật BHXH cũng quy định “Người LĐ tham gia BH thất nghiệp là công dân Việt Nam …”. Như vậy, người LĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thể tham gia BHXH, BH thất nghiệp theo quy quy định của pháp luật Việt Nam. Người nước ngoài làm việc tại các DN Việt Nam sẽ được tham gia BH Y tế và có các nghĩa vụ, quyền lợi theo quy định của Luật BH Y tế.

Theo Điều 42, Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định “Khi chấm dứt hợp đồng LĐ với người LĐ đã làm việc thường xuyên trong các DN, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên thì người sử dụng LĐ có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là ½ tháng lương, cộng phụ cấp lương nếu có”. Như vậy, đối với người LĐ nước ngoài do không tham gia BH thất nghiệp nên nếu làm việc cho DN từ 12 tháng trở lên, chấm dứt hợp đồng LĐ theo đúng quy định của pháp luật vẫn được trợ cấp thôi việc. Và thực tế, lương LĐ của người nước ngoài tại Việt Nam đang rất cao nên DN phải gánh một khoản chi phí rất lớn để chi trả khoản này.

Kiến nghị: đề nghị Chính phủ xem xét một trong hai giải pháp:

  1. DN không cần phải trả trợ cấp thôi việc cho người nước ngoài vì thực tế khi giao kết hợp đồng, người LĐ nước ngoài không quan tâm đến điều này nhưng nếu DN không chỉ trả thì sẽ bị đánh lỗi khi khách hàng/đánh giá viên tiến hành thẩm tra.
  2. Cho phép người nước ngoài được tham gia BH thất nghiệp và họ sẽ hưởng trợ cấp thất nghiệp từ cơ quan BHXH như người LĐ Việt Nam.


Đơn vị phản hồi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)