Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Trực tiếp: Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam 2020

Thứ năm, 10-12-2020 | 09:28:00 AM GMT+7 Bản in
Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2020, với chủ đề “Phát triển bền vững trong thập niên mới: Biến thách thức thành cơ hội”.

Theo Tạp Chí Diễn Đàn Doanh nghiệp

https://enternews.vn/truyen-hinh-truc-tiep-dien-dan-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung-viet-nam-2020-187369.html

 

Ý kiến bạn đọc (0)