Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Trung Quốc tái cấu trúc nợ trái phiếu: Chủ yếu tự giải quyết không qua tòa án

Thứ sáu, 25-11-2022 | 09:50:00 AM GMT+7 Bản in
Phần lớn vỡ nợ trái phiếu tại Trung Quốc được tự giải quyết bởi các thành viên thị trường mà không qua thủ tục tòa án hoặc sự can thiệp của cơ quan quản lý. Số lượng trái phiếu được gia hạn tiếp mà không phải thanh toán chiếm tới 56%.
Trung Quốc tái cấu trúc nợ trái phiếu: Chủ yếu tự giải quyết không qua tòa án Số lượng trái phiếu được gia hạn tiếp mà không phải thanh toán tại Trung Quốc chiếm tới 56%. Ảnh: Đức Mạnh

 

Ý kiến bạn đọc (0)