Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Trung tâm đào tạo doanh nhân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Thứ ba, 23-07-2019 | 00:00:00 AM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN »Trung tâm đào tạo doanh nhân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Skip Navigation Links.

Điện thoại:

Fax:

Lãnh đạo đơn vị
Bà Nguyễn Thị Diệu Huyền - Phó Giám đốc phụ trách

Địa chỉ cơ quan:

Điện thoại cơ quan:

Fax:

 

Ý kiến bạn đọc (0)