Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Trung tâm WTO và Hội nhập

Thứ tư, 14-10-2020 | 15:56:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC BAN TRUNG TÂM CHUYÊN MÔN »Trung tâm WTO và Hội nhập

 

Điện thoại: (024) 35771458

Fax: 

Lãnh đạo đơn vị
Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35771458

Fax: 

 
 
 

 

Ý kiến bạn đọc (0)