Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Trưởng Ban Pháp chế VCCI: Thương mại điện tử trên mạng xã hội có nhiều vấn đề pháp lý đang bị chồng lấn

Thứ năm, 25-03-2021 | 15:01:00 PM GMT+7 Bản in
Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI, cho rằng với tốc độ phát triển nhanh chóng của kinh tế số và Internet, dường như nhiều vấn đề về pháp lý đang bị chồng lấn.

Theo Tạp Chí Diễn đàn Doanh nghiệp

https://enternews.vn/truong-ban-phap-che-vcci-thuong-mai-dien-tu-tren-mang-xa-hoi-co-nhieu-van-de-phap-ly-dang-bi-chong-lan-193804.html

Ý kiến bạn đọc (0)