Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Trường hợp nào phải làm rõ nội dung hồ sơ dự thầu?

Thứ sáu, 29-01-2016 | 10:42:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Nguyễn Thuý Vi (tỉnh Cà Mau) và ông Nguyễn Đức Khánh (tỉnh Đồng Nai) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số nội dung liên quan đến quy định về làm rõ hồ sơ dự thầu.

Cơ quan của bà Nguyễn Thúy Vi đang xét thầu gói thầu mua sắm thiết bị tủ, bàn, ghế. Trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu có nêu xuất xứ hàng hóa là Việt Nam, tương đương sản phẩm của Hoàng Anh Gia Lai, nhưng không ghi cụ thể là sản phẩm của nhà sản xuất nào. Bà Vi hỏi, cơ quan của bà có được yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung này không?

Đơn vị của ông Nguyễn Đức Khánh được chủ đầu tư thuê làm bên mời thầu cho gói thầu xây dựng công trình theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Sau khi đơn vị của ông Khánh trình kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu cho chủ đầu tư phê duyệt thì chủ đầu tư có văn bản đề nghị làm rõ một nội dung trong hồ sơ dự thầu của 1 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật.

Cụ thể, hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải bố trí công nhân kỹ thuật tham gia công trình tối thiểu là 20 người, có chứng chỉ (chứng nhận) nghề 3/7 trở lên. Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu có đề xuất 25 công nhân kỹ thuật nhưng chỉ có chứng chỉ sơ cấp nghề. Chủ đầu tư đề nghị làm rõ nội dung nêu trên và nhà thầu đã bổ sung 25 chứng chỉ nghề 4/7 của các công nhân đã được đề xuất trong hồ sơ dự thầu.

Ông Khánh hỏi, việc bổ sung với nội dung như trên của nhà thầu có được xem là hợp lệ theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu.

Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Theo đó, về vấn đề bà Nguyễn Thúy Vi hỏi, nhà thầu không nêu rõ tên hãng sản xuất thì bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ theo quy định nêu trên.

Đối với trường hợp ông Nguyễn Đức Khánh nêu, nhà thầu không có chứng chỉ nghề trong hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ theo quy định nêu trên.

Trường hợp nhà thầu bổ sung các chứng chỉ nghề đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (chứng chỉ có hiệu lực trước thời điểm đóng thầu) thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu vẫn được đánh giá là đáp ứng đối với nội dung này.

Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)