Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tùy theo ngành nghề nặng nhọc độc hại mà có thể khám sức khỏe ít nhất 6 tháng một lần. Tuy nhiên, đối với ngành chế biến thủy sản đề nghị khám sức khỏe 01 lần/năm trừ người lao động làm việc tại các khu vực sản xuất chế biến thực phẩm ăn liền.

Thứ ba, 31-01-2018 | 17:25:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Tùy theo ngành nghề nặng nhọc độc hại mà có thể khám sức khỏe ít nhất 6 tháng một lần. Tuy nhiên, đối với ngành chế biến thủy sản đề nghị khám sức khỏe 01 lần/năm trừ người lao động làm việc tại các khu vực sản xuất chế biến thực phẩm ăn liền.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

Công văn: 0139A/PTM - VP, Ngày: 23/01/2018

Nội dung kiến nghị:

Theo Quy định: khoản 2 Điều 152, Bộ Luật Lao động năm 2012: Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

Hiện nay, việc khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng lần đối với ngành chế biến thủy sản gây rất nhiều khó khăn cho DN vừa tốn kém thời gian, tốn kém tiền bạc trong khi các quy định về đảm bảo ATTP trong ngành thủy sản cũng chỉ yêu cầu khám sức khỏe cho người tham gia SX là 1 năm/lần (trừ trường hợp đối với khu vực chế biến hàng ăn liền là 6 tháng/lần).


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)