Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

UBND tỉnh, thành phố Thái Nguyên xem xét, cho phép Công ty tiếp tục sử dụng đất đã được thuê theo đúng Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 và Quyết định số 3797/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên"

Thứ ba, 19-06-2019 | 08:56:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: UBND tỉnh, thành phố Thái Nguyên xem xét, cho phép Công ty tiếp tục sử dụng đất đã được thuê theo đúng Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 và Quyết định số 3797/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên"

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu Địa chỉ: 711 tổ 4 phường Gia Sàng, Tp.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Công văn: 1336/PTM - VP, Ngày: 18/06/2019

Nội dung kiến nghị:

Công ty Thành Hiệu đầu tư dự án ""Mở rộng và nâng cấp Nhà máy nước Chùa Hang"", được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận và cho thuê đất thực hiện dự án tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 08/9/2016, thời hạn thuê đến 30/6/2030.

Công ty đã triển khai xây dựng hoàn thiện kè bờ hồ chứa nước, kè bờ chống sạt lở giáp khu vực xử lý nước, bể chứa nước và xây tường rào bảo vệ nguồn nước... đã vận hành sản xuất và cung cấp nước liên tục ổn định với công suất 1.500 m3 nước sinh hoạt / ngày đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của các cơ quan, trường học và hơn 3500 hộ dân.

Tuy nhiên tháng 12/2018, Phòng quản lý đô thị tỉnh Thái Nguyên ra văn bản số 298/QLĐT về việc lấy ý kiến vào đồ án quy hoạch mới. Sau đó, Công ty Thành Hiệu đã gửi các văn bản số 113/VB-TH ngày 06/12/2018 và 25/VB-TH ngày 01/4/2019 góp ý nhưng không được tiếp thu giải quyết. Ngày 04/5/2019, Công ty nhận được thông báo số 184/TB-UBND về việc thu hồi 12.326,4 m2 đất để thực hiện ""Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên""

Theo Công ty, việc UBND tỉnh Thái Nguyên ra quyết định quy hoạch trùng một phần diện tích đã giao cho Dự án ""Mở rộng và nâng cấp Nhà máy nước Chùa Hang"" của Công ty Thành Hiệu đã được Công ty thuê đất hợp pháp, mặc dù Công ty có báo cáo và góp ý nhưng không xem xét là chưa hợp tình, hợp lý, bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư theo pháp luật.

Công ty Thành Hiệu kiến nghị các cấp lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố Thái Nguyên xem xét, cho phép Công ty tiếp tục sử dụng đất đã được thuê theo đúng Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 và Quyết định số 3797/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên"


Đơn vị phản hồi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Công văn: 2734/UBND-TH, Ngày: 11/07/2019

Nội dung trả lời:

Giao Sở kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thái Nguyên và các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ các quy định của pháp luật, nội dung yêu cầu của Văn phòng Chính phủ (tại văn bản số 5890/VPCP - ĐMDN ngày 4/7/2019) khẩn trương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý nội dung liên quan đến đề nghị của Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu trước ngày 16/7/2019.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, thủ tướng các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện.

Ý kiến bạn đọc (0)