Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

UPCoM: Áp dụng giá tham chiếu và biên độ giao dịch mới

Thứ sáu, 08-04-2011 | 08:01:00 AM GMT+7 Bản in
Tổng giám đốc Sở GDCKHN đã ký Quyết định số 131/QĐ-SGDHN sửa đổi Quy chế quản lý thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 Theo đó, chứng khoán mới đăng ký giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên và cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp, trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại, biên độ dao động giá được áp dụng là ± 40%so với giá tham chiếu.

Việc xác định giá tham chiếu của chứng khoán mới đăng ký giao dịch trong ngày đầu tiên do tổ chức đăng ký giao dịch đề xuất và được SGDCKHN phê duyệt (điều 18, khoản 3). Trường hợp đối với các chứng khoán ĐKGD trong ngày giao dịch trở lại sau 25 phiên liên tiếp không có giao dịch, giá tham chiếu được sử dụng là mức giá bình quân gia quyền của các mức giá thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày có giao dịch gần nhất.

Ngoài ra, Sở GDCK Hà Nội đã đưa ra hướng dẫn cụ thể cho một số trường hợp chứng khoán đã đăng ký nhưng chưa có giao dịch và chứng khoán không có giao dịch trên 25 phiên liên tiếp trên thị trường UPCoM hiện nay.

M.H

 

Ý kiến bạn đọc (0)