Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Văn hóa doanh nghiệp phải đóng vai trò dẫn dắt và bao dung

Thứ năm, 04-10-2018 | 10:25:00 AM GMT+7 Bản in
Theo TS.Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI, trong thời kỳ CMCN 4.0 văn hóa doanh nghiệp song hành cùng quản trị doanh nghiệp, cùng công nghệ thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Chủ tịch VCCI - TS. Vũ Tiến Lộc

Đề cập đến vai trò của văn hóa doanh nghiệp, Chủ tịch VCCI so sánh: Nếu coi doanh nghiệp như ngôi nhà, tinh thần, thì văn hóa doanh nghiệp, và công nghệ 4.0 đều là những trụ cốt. Nếu coi doanh nghiệp là một cỗ xe thì động cơ chắc chắn là tinh thần doanh nghiệp, tay lái là văn hóa doanh nghiệp và bánh xe công nghệ 4.0.

Nếu văn hóa là ngọn đuốc soi đường thì xây dựng văn hóa là hành chính thắp lửa, không ai khác chính là các doanh nhân, nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải là người thắp lửa.

Thiếu văn hóa thì doanh nghiệp như ngôi nhà thiếu trụ cột, như cỗ xe không có tay lái, như hành trình thiếu ngọn đuốc soi đường.

Về định nghĩa văn hóa doanh nghiệp, TS. Vũ Tiến Lộc chỉ ra một vấn đề bất cập hiện nay là nhiều doanh nghiệp đang hiểu lầm định nghĩa về văn hóa doanh nghiệp là văn nghệ, thể thao.

Thực chất, văn hóa doanh nghiệp là tổ hợp những hành vi ứng xử, cách nghĩ cách cảm nhận cách giao tiếp, cách hàng động, theo đó tổng hòa các quan hệ có giá trị được tạo ra từ đạo đức, triết lý ý tưởng, mục tiêu, phương thức kinh doanh của doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp là tinh thần, là phần hồn của doanh nghiệp là giá trị cốt lõi là nền tảng của quản trị doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt và bao dung chứ không phải chỉ là ăn theo yếu tố kinh tế, công nghệ, theo kiểu “phú quý mới sinh lễ nghĩa”.

 Bài học thực tế trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp cho thấy không thể xây dựng một thương hiệu mạnh và bền vững nếu thiếu một nền tảng quản trị và văn hóa doanh nghiệp mạnh.

Chính văn hóa doanh nghiệp là hồn cốt cho sự cạnh tranh của doanh nghiệp, bởi văn hóa doanh nghiệp không thể vay mượn hay copy. Vậy trong thời kỳ CMCN 4.0 văn hóa doanh nghiệp thể hiện như thế nào?

“Văn hóa doanh nghiệp có giá trị vĩnh hằng nhưng phải luôn luôn được thăng hoa, công nghệ càng phát triển thì văn hóa càng phát triển cao hơn. Văn hóa doanh nghiệp là cái neo nhân văn của cuộc CMCN 4.0” - Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch VCCI, thiếu cái neo văn hóa thì với sự phát triển của công nghệ có thể dẫn đến một thảm họa của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ 4.0 còn khác so với các thời kỳ trước đây, bởi việc tạo dựng giá trị niềm tin chung trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong môi trường có sự đa dạng giữa các chủ thể, và không chỉ giữa con người với con người, mà còn giữa con người với robot. Văn hóa có thể bao dung, dung hòa phát huy được sức mạnh con người và robot, văn hóa là nền tảng vô cùng quan trọng.

Trong thời kỳ CMCN 4.0 với sự phát triển của robot, dự báo trong 30 năm tới, CEO trên thế giới có thể là robot. Doanh nhân sẽ là người thắp lửa, lo phần hồn cho doanh nghiệp, chăm lo các giá trị đạo đức, văn hóa, nhân văn của doanh nghiệp. Còn robot, trí tuệ nhân tạo sẽ lo những đột phá về công nghệ thậm chí có thể đưa ra các quyết định về mặt quản trị.

Trong CMCN 4.0 thế giới nhỏ lại, doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên. Hội nhập hiện là việc doanh nghiệp lớn, nhưng với sự trợ giúp của internet, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, thì mỗi doanh nghiệp nhỏ và vừa siêu nhỏ có thể tiếp cận với thị trường thế giới. Cho nên trong bối cảnh hiện nay quy mô không quyết định lợi thế cạnh tranh, mà vấn đề quan trọng nhất là tốc độ.

“Thời kỳ cá bơi nhanh sẽ xơi con cá bơi chậm, khác với thời kỳ cá lớn nuốt cá bé như các năm trước đây” - TS Vũ Tiến Lộc cho biết.

Để có thể đạt tốc độ trong sự cạnh tranh, theo TS Vũ Tiến Lộc cần phải thay đổi công nghệ quản trị và để làm được điều đó phải thay đổi từ nền tảng văn hóa.“Đấy là vấn đề quyết định cho năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh mới” - Chủ tịch VCCI cho biết.

 

 

Ý kiến bạn đọc (1)