Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

VCCI tuyển chuyên gia khảo sát về năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả khu vực công và tư nhân

Thứ ba, 26-03-2024 | 14:46:00 PM GMT+7 Bản in
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thông báo tuyển dụng chuyên gia tư vấn thực hiện khảo sát về năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong khu vực công và tư nhân.

Năng lượng bền vững là ưu tiên hàng đầu trong sự phát triển bền vững của Việt Nam, với cam kết Net Zero nhằm cắt giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính. Mặc dù các chính sách và chiến lược quan trọng về Năng lượng tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (RE/EE) đã được ban hành, nhưng việc truyền đạt chúng tới các khu vực công và tư nhân có liên quan để thúc đẩy thực hành là một thách thức lớn. Hơn nữa, mặc dù Chính phủ Việt Nam đã cam kết lồng ghép bình đẳng giới vào hành động khí hậu nhưng điều này vẫn chưa được xây dựng trong các chính sách và thực tiễn chuyển đổi năng lượng.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam và EU đã có Thỏa thuận hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam, trong đó Bộ Công Thương (MOIT) Việt Nam chủ trì xây dựng và phê duyệt dự án 4 năm “Nâng cao nhận thức cộng đồng về Năng lượng tái tạo & Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam (PAR3E). Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Báo chí Việt Nam (VJA) là đối tác thực hiện PAR3E. Dự án sẽ được triển khai trên khắp Việt Nam nhưng tập trung chủ yếu vào sáu tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Nghệ An và Bạc Liêu.

Mục tiêu tổng thể của dự án là góp phần vào quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng bền vững về mặt xã hội ở Việt Nam thông qua việc hiện thực hóa bốn mục tiêu cụ thể (SO) gồm:

Thứ nhất, các bên liên quan chính thuộc khu vực công và khu vực tư nhân ở tất cả các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có kiến thức và hiểu biết đầy đủ về các chính sách hiện tại và mới được ban hành về NLTT/SDNL TK&HQ, có xem xét vấn đề cân bằng giới

Thứ hai, các phóng viên thuộc các cơ quan truyền thông đại chúng mục tiêu tại cấp tỉnh và cấp quốc gia được nâng cao năng lực và hiểu biết về NLTT/SDNL TK&HQ và cân bằng giới trong ngành năng lượng, đồng thời chất lượng truyền thông về NLTT/SDNL TK&HQ được nâng cao.

Thứ ba, các nhóm đối tượng chính trong cộng đồng có sự đa dạng về giới tại một số thành phố được chọn được nâng cao nhận thức và năng lực về xây dựng và áp dụng các biện pháp thực hành tốt nhất và các sáng kiến về NLTT/SDNL TK&HQ, có xem xét vấn đề cân bằng giới.

Thứ tư, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khối ngân hàng được nâng cao kiến thức về tầm quan trọng của NLTT/SDNL TK&HQ cũng như các đề án kinh doanh cho đầu tư NLTT/SDNL TK&HQ, có xem xét vấn đề cân bằng giới.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đang tham gia PAR3E với tư cách là đối tác thực hiện dự án với Oxfam. VCCI là tổ chức thành viên doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam, với mạng lưới doanh nghiệp thành viên rất rộng khắp trên mọi lĩnh vực trên toàn quốc. VCCI chịu trách nhiệm chính trong việc điều phối việc xây dựng mạng lưới các doanh nghiệp vừa và nhỏ và ngân hàng, nâng cao nhận thức và hỗ trợ các hoạt động NLTT/SDNL TK&HQ nhạy cảm về giới. Ngoài ra, VCCI sẽ tạo điều kiện đối thoại giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngân hàng và các nhà hoạch định chính sách. VCCI sẽ hoạt động ở cả cấp quốc gia và cấp tỉnh, hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp tại mỗi tỉnh.

VCCI mời các đề xuất từ các chuyên gia tư vấn hoặc công ty nghiên cứu có trình độ để thực hiện một nghiên cứu toàn diện tập trung vào: (1)  Truyền thông về NLTT/SDNL TK&HQ trong khu vực công ở Việt Nam nhằm xác định luồng và năng lực truyền thông giữa các chủ thể này liên quan đến phát triển, truyền thông và thực hiện chính sách năng lượng. Các kết quả nghiên cứu sẽ đóng vai trò là đầu vào cho việc phát triển các gói truyền thông và xây dựng năng lực về NLTT/SDNL TK&HQ cho khu vực công; (2) Tình hình hiện tại, thực tiễn, rào cản và hỗ trợ liên quan đến năng lượng tái tạo (NLTT) và hiệu quả năng lượng (EE) cho khu vực công, Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) và các tổ chức tài chính đặc biệt chú trọng đến lồng ghép giới.

Thời gian thực hiện từ tháng 4 đến hết tháng 6/2024. VCCI yêu cầu các chuyên gia tư vấn sẽ báo cáo cho VCCI và hợp tác chặt chẽ với nhóm dự án và các đối tác để đạt được các kết quả đầu ra sau: Báo cáo về truyền thông NLTT & SDNL TK&HQ trong khu vực công bằng tiếng Anh và tiếng Việt, bao gồm dữ liệu định lượng và định tính kết hợp với phân tích, đáp ứng mục tiêu nghiên cứu và khuyến nghị; Tóm tắt tất cả các kết quả nghiên cứu (tiếng Việt và tiếng Anh); Một cuộc họp xác nhận kết quả nghiên cứu của nhóm dự án PAR3E; Báo cáo về truyền thông NLTT & SDNL TK&HQ trong khu vực tư nhân bằng tiếng Anh và tiếng Việt, bao gồm dữ liệu định lượng và định tính kết hợp với phân tích, đáp ứng mục tiêu nghiên cứu và khuyến nghị; Tóm tắt tất cả các kết quả nghiên cứu (tiếng Việt và tiếng Anh); Một cuộc họp xác nhận kết quả nghiên cứu của nhóm dự án PAR3E.

Để tham gia dự án, Trưởng nhóm chuyên gia tư vấn phải có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng và các lĩnh vực liên quan như khoa học xã hội, truyền thông hoặc kinh tế; Kiến thức và kinh nghiệm đã được chứng minh (ít nhất 10 năm) về lĩnh vực dựa trên kết quả, nhạy cảm về giới, ưu tiên về năng lượng bền vững, nâng cao nhận thức, bình đẳng giới, truyền thông để thay đổi xã hội; Kỹ năng và kinh nghiệm vững chắc trong việc thực hiện xây dựng và phân tích chính sách, truyền thông nhạy cảm về giới, năng lượng công bằng; Tham gia và thực hiện khảo sát, phân tích dữ liệu các dự án chính sách năng lượng. Chứng tỏ khả năng xây dựng kế hoạch khảo sát, thực hiện thu thập dữ liệu và kiến thức cũng như kỹ năng phân tích thống kê cả định tính và định lượng.

Đặc biệt, VCCI yêu cầu trưởng nhóm nghiên cứu phải có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các Bộ liên quan trong lĩnh vực năng lượng tái tạo/hiệu quả năng lượng hoặc truyền thông năng lượng; Kỹ năng phân tích tốt; Kỹ năng viết và giao tiếp tiếng Anh và tiếng Việt tốt.

Thời hạn nộp: 18h00, ngày 3/4/2024.

Xem chi tiết nội dung tuyển dụng bản tiếng việt tại đây.

Nội dung tuyển dụng bản tiếng anh tại đây.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thái An – Trợ lý dự án

Mobile: 0973 654 038.

Email: anpt-itb@vcci.com.vn 

Theo Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/vcci-tuyen-chuyen-gia-khao-sat-ve-nang-luong-tai-tao-va-su-dung-nang-luong-hieu-qua-khu-vuc-cong-va-tu-nhan-d47198.html

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)