Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

VCCI và PVN ký kết hợp tác toàn diện

Thứ năm, 04-08-2011 | 15:02:00 PM GMT+7 Bản in
Ngày 4/8, tại trụ sở VCCI đã diễn ra lễ Ký thỏa thuận hợp tác giữa VCCI và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) giai đoạn 2011 – 2014.
Thỏa thuận giữa VCCI và PVN nhằm tăng cường hợp tác giữa một tổ chức quốc gia của cộng đồng doanh nghiệp với một tập đoàn kinh tế mạnh với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường quốc tế, chú trọng vào các thị trường trọng điểm và các tập đoàn xuyên quốc gia.

Phó Chủ tịch VCCI Phạm Gia Túc và Phó TGĐ PVN Nguyễn Tiến Dũng
(ngồi bên phải) ký kết Thỏa thuận hợp tác

Sự hợp tác giữa hai bên còn nhằm quảng bá hình ảnh của PVN ra thị trường quốc tế như một đối tác tin cậy; Quảng bá hình ảnh của VCCI là một tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả.

Ngoài ra, sự hợp tác giữa hai bên còn nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào những dự án kêu gọi đầu tư của PVN; Thiết lập mạng lưới rộng rãi và xây dựng quan hệ lâu dài với các nhà đầu tư nước ngoài đầy tiềm năng cũng như nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng xúc tiến đầu tư chuyên nghiệp cho PVN.

Mặt khác, sự hợp tác giữa VCCI và PVN còn nhằm mục đích tham mưu cho Đảng và Nhà nước các vấn đề về chiến lược, cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân, hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.
 

VCCI là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

PVN là tập đoàn kinh tế mạnh được thành lập theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 18-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ, có chức năng: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến, tàng trữ, vận chuyển, thực hiện các dịch vụ chuyên ngành về dầu khí; xuất nhập khẩu các thiết bị vật tư về dầu khí, dầu thô, các sản phẩm dầu khí, tiến hành các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà nước giao; được lên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước phù hợp với pháp luật và chính sách của Nhà nước.

 Hồ Hường

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)