Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về đối tượng gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP, kiến nghị bổ sung nhóm đối tượng khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản (đặc biệt là khoảng sản làm vật liệu xây dựng thông thường)

Chủ nhật, 29-05-2020 | 09:35:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về đối tượng gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP, kiến nghị bổ sung nhóm đối tượng khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản (đặc biệt là khoảng sản làm vật liệu xây dựng thông thường)

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Đây cũng là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình hình dịch bệnh như: hoạt động giao thương quốc tế bị gián đoạn dẫn tới thiếu nguyên nhiên liệu đầu vào, giá thành cao; giái thành phẩm đầu ra thấp và không có thị trường tiêu thị, tồn kho lớn; hoạt động khai thác chế biến khoáng sản làm VLXD thông thường phụ thuộc chính vào hoạt động xây dựng và BĐS.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

Công văn: 7802/BTC - CST; 10730/BTC-TCT, Ngày: 26/06/2020

Nội dung trả lời:

  • Thời gian qua, Bộ tài chính đã theo dõi sát diễn biến tình hình thực tế, tham khảo kinh nghiệm quốc tế (tại các quốc gia đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) cũng như khuyến nghị của các tổ chức quốc tế (WB, IMF,...), khả năng của ngân sách để trình Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ - CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời gian nộp thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp) và tiền thuế đất cho hầu hết các đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.
  • Thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm a khoản 3 mục II Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch covid-19, hiện nay Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất để trình Chính phủ ban hành theo trình tự thủ tục rút gọn. Trong đó có xem xét việc điều chỉnh thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất và bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách gia hạn thời gian nộp thuế với các đối tượng chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Chính sách gia hạn sẽ đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, không hỗ trợ đại trà, cào bằng.

    Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến đề xuất của các doanh nghiệp về việc bổ sung đối tượng áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị dịnh.

Ý kiến bạn đọc (0)