Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Vê-nê-xu-ê-la (để ẩn)
Cập nhật Thứ năm, 02 / 04 / 2020 15:55 PM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la
  • Thủ đô : Ca-ra-cát
  • Quốc khánh: 7/5
  • Diện tích: 912.050 km2
  • Dân số: 29.275.460 người (2015)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
  • Đơn vị tiền tệ: Bolivars (VEB) ; 1 USD = 6,284 VEB (2015)
  • Thể chế: Cộng hoà
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo