Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về tín dụng và lãi suất Với gói 300.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp nông nghiệp có kiến nghị mức giảm lãi suất sâu thêm 2%-3%/năm, đối với khoản vay mới và vay hiện hữu đến mức còn khoảng 4%-5%/ năm.

Thứ sáu, 25-06-2020 | 08:38:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về tín dụng và lãi suất Với gói 300.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp nông nghiệp có kiến nghị mức giảm lãi suất sâu thêm 2%-3%/năm, đối với khoản vay mới và vay hiện hữu đến mức còn khoảng 4%-5%/ năm.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Công văn: 0826/ PTM - KHTH, Ngày: 12/06/2020

Nội dung kiến nghị:

Hỗ trợ Doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid 19 Về tín dụng và lãi suất

Với gói 300.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp nông nghiệp có kiến nghị mức giảm lãi suất sâu thêm 2%-3%/năm, đối với khoản vay mới và vay hiện hữu đến mức còn khoảng 4%-5%/ năm.


Đơn vị phản hồi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Tài chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)