Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

về vấn đề thu hồi một phần diện tích đất được Nhà nước giao đầu tư xây dựng Phòng khám đa khoa giao thông vận tải Thanh Hóa do không sử dụng

Thứ sáu, 07-06-2018 | 09:40:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: về vấn đề thu hồi một phần diện tích đất được Nhà nước giao đầu tư xây dựng Phòng khám đa khoa giao thông vận tải Thanh Hóa do không sử dụng

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH MTV Bệnh viện đa khoa Hợp Lực (số 595 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, Tp. Thanh Hóa)

Công văn: 1229/PTM - VP, Ngày: 05/06/2018

Nội dung kiến nghị:

Ngày 16/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 2719/UBND-NN giao cho Sở Tài nguyên và môi trường thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh gửi Phòng khám đa khoa giao thông vận tải Thanh Hóa và các đơn vị liên quan lập hồ sơ thủ tục theo quy định trình UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi đất tại Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 07/01/2009.

Mặc dù vậy, báo cáo của Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải tại buổi làm việc ngày 12/4/2018 với Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa, đã đề nghị tiếp tục được giao đất cho Phòng khám đa khoa giao thông vận tải Thanh Hóa do Phòng được Bộ Giao thông vận tải quy hoạch, nâng cấp thành bệnh viện hạng III, nếu bị thu hồi đất sẽ không đáp ứng diện tích để đầu tư dự án.

Quan điểm của Bệnh viện đa khoa Hợp Lực khác với Cục y tế - Bộ Giao thông vận tải,  do Bệnh viên được biết dự án nâng cấp Phòng khám đa khoa giao thông vận tải Thanh Hóa chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thì việc đầu tư dự án nêu trên cho Phòng khám đa khoa giao thông vận tải Thanh Hóa bằng vốn ngân sách là trái với Quyết định. Thực tế những năm qua, việc chiếm dụng diện tích đất được giao nhiều năm nhưng không sử dụng đã vi phạm Điều 64 của Luật Đất đai, gây lãng phí lớn tài nguyên đất đai và bức xúc cho người dân. trong khi nhu cầu cần thiết của Bệnh viện đa khoa Hiệp Lực sử dụng đất để đầu tư dự án mở rộng cơ sở khám chữa bệnh (quy mô trên 800 giường bệnh) chưa được giải quyết.

Bệnh viện đa khoa Hợp Lực đề nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, Cục khám chữa bệnh và các cơ quan chức năng chấp hành đúng quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai của Phòng khám giao thông vận tải Thanh Hóa, giao lại cho đị phương quản lý sử dụng theo quy định pháp luật.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao thông Vận tải

Công văn: 11921/BGTVT-TC, Ngày: 19/10/2018

Nội dung trả lời:

về kiến nghị của Công ty TNHH MTV Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đối với việc thu hồi một phần diện tích đất được Nhà nước giao đầu tư xây dựng Phòng khám Đa khoa Giao thông vận tải Thanh Hóa do không sử dụng, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì cùng với các cơ quan tham mưu có liên quan đã vào Thanh Hóa làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và các sở, ban ngành có liên quan trong đó Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất yêu cầu Cục Y tế Giao thông vận tải và Phòng khám Đa khoa Giao thông vận tải Thanh Hóa thực hiện chuyển giao phần diện tích vượt tiêu chuẩn đinh mức, không phù hợp với quy hoạch được phê duyệt của Phòng khám Đa khoa Giao thông vận tải Thanh Hóa về UBND tỉnh Thanh Hóa theo quy định, của pháp luật về đất đai.

Theo báo cáo của Cục Y tế Giao thông vận tải tại văn bản số 660/CYT- KHTC ngày 15/10/2018 và của Phòng khám Đa khoa Giao thông vận tải Thanh Hóa tại văn bản số 33/PKTH ngày 11/10/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 8713/UBND-NN ngày 23/7/2018 gửi Phòng khám Đa khoa Giao thông vận tải Thanh Hóa và các cơ quan có liên quan đồng ý chủ trương thu hồi một phần diện tích đất (khoảng 3.600m2) của Phòng khám Đa khoa Giao thông vận tải Thanh Hóa. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện việc đo đạc và chốt diện tích đất mà Phòng khám Đa khoa Giao thông vận tải Thanh Hóa phải trả lại. Hiện nay việc bàn giao đất và thu hồi đất vẫn đang được ƯBND tỉnh Thanh Hóa giao cho các Sở ban ngành chức năng tiến hành triển khai các bước theo quy đinh. Đồng thời Phòng khám Đa khoa Giao thông vận tải Thanh Hóa sẽ sẵn sàng hợp tác và phối hợp cùng với các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục bàn giao khi có yêu cầu và theo đúng các quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, tổng họp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Bộ Giao thông vận tải xin gửi kèm các văn bản:

  • Văn bản số 660/CYT-KHTC ngày 15/10/2018 của Cục Y tế Giao thông vận tải (Tải về)
  • Văn bản số 33/PKTH ngày 11/10/2018 của Phòng Khám đa khoa Giao thông vận tải Thanh hóa (Tải về)
  • Văn bản số 8713/UBND-NN ngày 23/7/2018 của UBND Tỉnh Thanh hóa (Tải về)
Ý kiến bạn đọc (0)