Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về việc được hưởng chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp.

Thứ năm, 14-12-2017 | 16:27:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về việc được hưởng chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty CP Tư vấn thiết kế DK

Công văn: 3353/PTM - VP, Ngày: 14/12/2017

Nội dung kiến nghị:

Công ty CP Tư vấn thiết kế DK (Công ty DK) có trụ sở tại 381 Nguyễn An Ninh, P9, Tp. Vũng Tầu, được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000428 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu cấp ngày 19/9/2007. Ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty DK đã lập dự án đầu tư “Xưởng cơ điện tử” và sau đó đổi tên thành “Xưởng thiết kế và dịch vụ kỹ thuật”. Ngày 02/5/2008, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty DK và Công ty đã đăng ký hoạt động tại địa chỉ của dự án đầu tư trong khu công nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 vào ngày 03/10/2008.

Từ 2008 đến nay, Công ty DK chỉ có một dự án đầu tư duy nhất tại KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, Tp. Vũng Tầu, được Ban quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu xác định tại văn bản số 645/BQL-ĐT ngày 09/5/2017.

Tuy nhiên, Chi cục Thuế Tp. Vũng Tầu, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu và Tổng cục Thuế lại cho rằng Công ty DK đã thành lập pháp nhân năm 2007 có phát sinh thu nhập ở bên ngoài khu công nghiệp nên dự án đầu tư của Công ty DK trong khu công nghiệp là dự án đầu tư mở rộng. Theo văn bản số 5952/CT-THNVDT ngày 28/7/2017 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu gửi Tổng cục Thuế về trường hợp ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty DK và văn bản trả lời số 4856/TCT-CS của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế đã thống nhất quan điểm của Chi cục Thuế Tp. Vũng Tầu cho rằng dự án đầu tư “Xưởng thiết kế và dịch vụ kỹ thuật” của Công ty DK trong khu công nghiệp Đông Xuyên năm 2008 là dự án đầu tư mở rộng mà không phải là dự án đầu tư mới nên không được hưởng ưu đãi theo tiêu chí đối với dự án đầu tư mới (miễn thuế 2 năm và giảm 50% thuế trong 6 năm tiếp theo).

Về quan điểm này, Công ty DK có ý kiến sau:

- Căn cứ tiêu chi xác định dự án đầu tư mới tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì: “Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện”. Do vậy, Dự án đầu tư “Xưởng thiết kế và dịch vụ kỹ thuật” của Công ty DK phù hợp là một dự án đầu tư mới nên được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 và Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 49221000107 ngày 16/6/2008 cho Công ty DK, trong đó căn cứ vào quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 và Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, đã xác định mức ưu đãi thuế mà Công ty được hưởng đối với dự án đầu tư “Xưởng thiết kế và dịch vụ kỹ thuật”. Cụ thể Điểm a Điều 7 Giấy chứng nhận đầu tư số 49221000107 ghi rõ:

“a) Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm:

  • Thuế suất 20% lợi nhuận thu được trong 10 (mười) năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh và bằng 28% lợi nhuận thu được trong các năm tiếp theo.
  • Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 (hai) năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 6 (sáu) năm tiếp theo”

Như vậy, với các căn cứ pháp lý được viện dẫn, Công ty DK cho rằng quan điểm của Chi cục Thuế Tp. Vũng Tầu, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu và Tổng cục Thuế xem dự án đầu tư của Công ty trong khu công nghiệp là dự án đầu tư mở rộng là không chính xác. Cụ thể cách hiểu “Công ty DK thành lập pháp nhân năm 2007 có phát sinh thu nhập bên ngoài khu công nghiệp nên dự án đầu tư của Công ty trong khu công nghiệp là dự án đầu tư mở rộng” là cách hiểu khiên cưỡng, chưa đúng với quy định pháp luật về dự án đầu tư và dự án đầu tư mở rộng quy định tại Luật Đầu tư năm 2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP.

Theo Công ty DK, việc thành lập pháp nhân không đồng nghĩa với việc thực hiện dự án đầu tư mà chỉ là thủ tục đăng ký kinh doanh. Bởi vậy dự án đầu tư duy nhất của doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đông Xuyên phải được hiểu là dự án đầu tư mới, không phải là dự án đầu tư mở rộng.

Công ty DK khẳng định đã thực hiện đúng các chính sách pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp Đông Xuyên kể từ năm 2008. Thực tế là do chấp hành tốt chính sách thuế nên trong hai năm 2009 và 2010, Công ty DK đã được Tổng cục Thuế và Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu tặng giấy khen…

Hiện tại, quan điểm của cơ quan Thuế phủ nhận tính pháp lý của quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu cấp. Những khác biệt về cách hiểu và áp dụng quy định pháp luật của cơ quan Thuế với Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu ở trường hợp này dẫn tới hệ quả là các chính sách được thi hành bất nhất, gây khó khăn cho doanh nghiệp và thiệt hại doanh nghiệp phải gánh chịu. Vì vậy, doanh nghiệp cấp thiết yêu cầu cần sớm thống nhất về cách hiểu và áp dụng các quy định pháp luật giữa các cơ quan quản lý nhà nước để tránh phát sinh mâu thuẫn, hạn chế tình trạng phủ nhận lẫn nhau và bỏ qua quyền lợi của doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.

Công ty DK đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu và Chi cục Thuế Tp. Vũng Tầu xem xét lại quy định pháp luật về chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp và các quy định của pháp luật về dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Qua đó Công ty DK mong muốn cơ quan Thuế có những điều chỉnh phù hợp về quan điểm nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa cơ quan cấp phép đầu tư với cơ quan thuế trong áp dụng chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế cho các dự án đầu tư nói chung và dự án “Xưởng thiết kể và dịch vụ kỹ thuật” của Công ty CP Tư vấn và thiết kế DK nói riêng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)