Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về việc không đồng ý bàn giao nhà thuộc sở hữu nhà nước tại số 23 Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng bang, TP Hải Phòng

Thứ ba, 19-08-2019 | 11:17:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về việc không đồng ý bàn giao nhà thuộc sở hữu nhà nước tại số 23 Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng bang, TP Hải Phòng

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Hải Phòng

Công văn: 1879/PTM - KHTH, Ngày: 16/08/2019

Nội dung kiến nghị:

Ngày 17/7/2019 Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Hải Phòng có nhận được Biên bản làm việc “Về việc bàn giao nhà thuộc sở hữu nhà nước thuộc Công ty cổ phần thương mại đầu tư xây dựng Hải Phòng”. Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo công ty, tập thể các cổ đông và người lao động có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng có nguồn gốc là doanh nghiệp nhà nước và được cổ phần hóa, hiện tại Nhà nước vẫn nắm giữ 24,22% vốn Điều lệ của doanh nghiệp này. Quá trình thực hiện hợp đồng thuê nhà của nhà nước từ trước đến nay chúng tôi luôn chấp hành đúng, đủ các nghĩa vụ của người thuê nhà từ gần 60 năm qua.

Sự việc chúng tôi ký hợp đồng liên kết kinh doanh với đơn vị khác tại địa chỉ 23 Hoàng Văn Thụ được ký từ tháng 6/2016 tại thời điểm đó hợp đồng thuê nhà giữa chúng tôi và Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng không có điều khoản ràng buộc hạn chế bên thuê nhà không được kinh doanh liên kết, hợp tác kinh doanh với các đơn vị khác. Đến 22/6/2018 Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng ký lại hợp đồng thuê nhà số 85/2018/HĐTN và đưa thêm điều khoản quy định không được liên doanh liên kết, hợp tác kinh doanh…(Điều 6 của Hợp đồng), tại thời điểm đó chúng tôi đã có văn bản gửi tới Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng thông báo về những tồn tại thực tế việc sử dụng nhà thuê và đề nghị được tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký với đối tác đến hết thời hạn để tránh vi phạm hợp đồng dẫn tới phải bồi thường thiệt hại do đối tác đầu tư lớn vào để sửa chữa và kinh doanh.

Từ khi Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà đến nay phía đối tác là Công ty TNHH MTV Fivemart Việt Nam cũng không thanh toán tiền khoán điểm gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp chúng tôi trong khi chúng tôi vẫn nộp đủ tiền thuê nhà theo hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng. Đề giải quyết vụ việc đúng quy định của pháp luật chúng tôi đã khởi kiện Công ty TNHH MTV Fivemart Việt Nam ra Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng do vi phạm nội dung hợp đồng.

Điều đáng nói là việc Thông báo thu hồi nhà số 23 Hoàng Văn Thụ mà chúng tôi đang thuê của Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng lại giao cho đơn vị đang vi phạm hợp đồng là không chấp nhận được.

Với nỗ lực giải quyết của chúng tôi, để tránh thiệt hại do việc phải bồi thường cho hợp đồng hợp tác kinh doanh, thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng của phía đối tác liên kết kinh doanh, chúng tôi đề nghị được tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà số 85/2018/HĐTN ngày 22/6/2018 và loại trừ trách nhiệm đối với hành vi liên doanh liên kết còn thời hiệu được xác lập trước ngày 22/6/2018.

Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Hải Phòng không chấp nhận việc Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng đơn phương chấm dứt hợp đồng và không đồng ý bàn giao nhà.


Đơn vị phản hồi: Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)