Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan tới đấu thầu

Thứ hai, 24-11-2017 | 13:50:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan tới đấu thầu

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

- Đề nghị BHXH kiến nghị Chính phủ và các Bộ Ngành liên quan rà soát,bổ sung sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đấu thầu cho phù hợp với tình thực tế sau 4 năm thực hiện.

   -  Đề nghị BHXH có ý kiến để Bộ Y tế bổ sung, sửa đổi các thông tư liên quan đến việc ban hành các danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT (Đặc biệt là Thông tư 10/2016/TT-BYT ngày 5/5/2016 – Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng nhu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp), để tạo điều kiện cho người sử dụng (Thầy thuốc và bệnh nhân) được tiếp cận nhiều hơn với thuốc có chất lượng, giá cả hợp lý (đặc biệt thuốc sản xuất trong nước).

            - Đề nghị BHXH có ý kiến để Bộ Y sớm bổ sung, sửa đổi & ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 – Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập theo đó: (1) Cần đưa vào và triển khai thực hiện ngay ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại văn bản số 1649/VPCP-KGVX ngày 24/02/2017 về việc mua thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bản quyền thông qua đấu thầu rộng rãi với các thuốc Generic đã có nhiều số đăng ký; (2) Xác định lại cách xây dựng giá kế hoạch trong hồ sơ mời thầu; (3) Sửa lại nội dung đánh giá năng lực và kinh nghiệm nhà thầu trong hồ sơ mời thầu; (4) Sửa đổi lại mẫu hợp đồng theo hướng minh bạch, bình đẳng và có trách nhiệm giữa nhà đầu tư (Sở Y tế; Bệnh viện; Cơ sở điều trị) với Nhà cung ứng thuốc (Doanh nghiệp) trong hồ sơ mời thầu; (5) Có các quy định cụ thể về chính sách ưu tiên đối với thuốc sản xuất từ dược liệu (đặc biệt các thuốc sản xuất từ nguồn dược liệu sạch trong nước) để các Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực này có thể tham gia đấu thầu và thắng thầu (tránh tình trạng hiện nay các doanh nghiệp đầu tư nhiều vào vùng trồng dược liệu, nhà máy, công nghệ sản xuất tiên tiến … lại không có cơ hội trúng thầu vì giá thuốc cao hơn các cơ sở khác).


Đơn vị phản hồi: Bộ Y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)