Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về việc thủ tục thu hồi đất và bồi thường giá trị còn lại trên đất của Công ty TNHH Bethel Quốc tế chưa được giải quyết và công ty cũng chưa nhận được tiền bồi thường nhưng UBND tỉnh Phú Thọ đã giao đất cho công ty toàn cầu xanh Vina xây dựng

Thứ sáu, 18-05-2018 | 16:03:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về việc thủ tục thu hồi đất và bồi thường giá trị còn lại trên đất của Công ty TNHH Bethel Quốc tế chưa được giải quyết và công ty cũng chưa nhận được tiền bồi thường nhưng UBND tỉnh Phú Thọ đã giao đất cho công ty toàn cầu xanh Vina xây dựng

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Bethel Quốc tế

Công văn: 1064/PTM - VP, Ngày: 18/05/2018

Nội dung kiến nghị:

Công ty TNHH Bethel Quốc tế là vốn đầu tư nước ngoài (Hàn Quốc) được thành lập năm 2005 đến nay. Công ty xin đất đầu tư ở tỉnh Phú Thọ - huyện Lâm Thao tại cụm công nghiệp làng nghề huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ. Công ty được cấp giấy phép theo luật đầu tư nước ngoài.

Công ty đã gửi nhiều đơn yêu cầu các sở ban ngành giải quyết vấn đề thu hồi đất của công ty nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Và ngày 21/3/2018 công ty tiếp tục gửi văn bản số 03/CV-BT tới UBND tỉnh Phú Thọ, nhưng đến thời điểm hiện tại công ty vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của UBND tỉnh Phú Thọ

Ngày 23/4/2018 công ty nhận được công văn số 382/UBND-TTPTCCN về việc thống nhất phương án đấu nối, cấp điện và tiếp nhận, bàn giao hệ thống lưới điện đầu tư mới cho công ty TNHH Bethel Quốc tế. Trong văn bản có nội dung “Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 17/1/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao đất cho công ty toàn cầu xanh Vina tại cụm công nghiệp Hợp Hải - Kinh Kệ, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ. Đến nay, việc giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thiện việc giao đất cho công ty toàn cầu xanh Vina” (có văn bản kèm theo). Những nội dung trên không đúng vì công ty TNHH Bethel Quốc tế vẫn chưa được xem xét chưa được giải quyết theo công văn số 2625/VPCP-V.I ngày 23/3/2018.

Công ty có một số ý kiến và tố cáo về vấn đề thu hồi đất của công ty như sau:

  1. Trước khi có quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ. Công ty đã gửi những văn bản sau tới các sở ban ngành tỉnh Phú Thọ.

- Ngày 19/11/2013 công ty đã gửi văn bản số 14/CV-BT tới các sở ban ngành tỉnh Phú Thọ, trong văn bản có nội dung “Công ty đề nghị các quý sở, ngành và các cơ quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ để công ty bắt đầu việc xây dựng nhà xưởng K35L90 cùng công trình phụ kèm theo và có thể thực hiện tốt dự án đầu tư đã được giao”.

- Ngày 28/4/2014 công ty đã gửi văn bản số 23/CV-BT tới các sở ban ngành tỉnh Phú Thọ, trong văn bản có nội dung “ Công ty TNHH Bethel Quốc tế khẳng định đến tháng 8 năm 2014 công ty tiếp tục xâu dựng nhà xưởng đầu tư giai đoạn II. Công ty đề nghị UBND tỉnh và các sở ban ngành liên quan tạo điều kiện để công ty tiếp tục thực hiện dự án đầu tư như đã định”.

- Ngày 27/12/2013 trong biên bản thanh tra của Đoàn thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, có nội dung “Công ty mong muốn được cơ quan Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện để hoàn thành dự án đầu tư, công ty sẽ xin gia hạn thực hiện dự án đầu tư và cam kết đến tháng 8/2014 sẽ khởi công giai đoạn 2 của dự án đầu tư nếu không thực hiện công ty đồng ý việc thu hồi đất của UBND tỉnh Phú Thọ”.

  1. Sau khi có Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ. Công ty lại tiếp tục gửi những văn bản sau tới các sở ban ngành tỉnh Phú Thọ:

- Ngày 4/7/2014 công ty đã gửi tới UBND tỉnh Phú Thọ văn bản số 27/CV-BT, trong văn bản có nội dung “Công ty TNHH Bethel Quốc tế đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ dừng không thu hồi đất của công ty và chính thức có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Bethel Quốc tế triển khai dự án giai đoạn 2. Công ty cam kết triển khai xây dựng dự án giai đoạn 2,… Nếu sau thời gian này công ty không triển khai xây dựng sẽ tự nguyện có văn bản đề nghị thu hồi một số phần diện tích đất theo yêu cầu của UBND tỉnh Phú Thọ”.

- Ngày 15/7/2014 công ty tiếp tục gửi tới Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ văn bản số 28/CV-BT, trong văn bản có nội dung “Công ty đang trong thời gian chờ văn bản chính thức chấp thuận của UBND tỉnh Phú Thọ không thu hồi một phần diện tích đất của công ty,.. đồng thời yêu cầu Hội đồng định giá dừng việc lập hội đồng định giá xác định giá trị đất và tài sản của công ty”.

- Ngày 4/7/2014 trong hội nghị về việc thu hồi một phần diện tích đất của công ty, sau khi kết thúc hội nghị công ty không ký biên bản thu hồi đất và công ty có ý kiến “Vì hiện giờ công ty đang triển khai kế hoạch xây dựng mở rộng quy mô sản xuất, nên không chấp nhận việc thu hồi đất”.

- Ngày 19/8/2014 trong biên bản làm việc công ty cũng không đồng ý thu hồi một phần diện tích đất của công ty và công ty có ý kiến “Đề nghị UBND và các sở bản ngành chấp thuận để công ty đi vào thi công cho kịp tiến độ sản xuất kinh doanh”.

  1. Quyết định số 229/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ ngày 29/1/2016 về việc duyệt giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư gắn liền với đất bị thu hồi của Công ty TNHH Bethel Quốc tế tại cụm công nghiệp Lâm Thao thuộc xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao.

- Quyết định số 229/QĐ-UBND xét đề nghị của Hội đồng định giá tài sản tại Tờ trình số 340/TTr-HĐĐG ngày 30/9/2015.

- Tờ trình số 340/TTr-HĐĐG ngày 30/9/2015 căn cứ báo cáo ngày 23/6/2015 của tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng định giá xác định tiền thuê đất và giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên diện tích đất bị thu hồi của Công ty TNHH Bethel Quốc tế.

- Biên ban làm việc ngày 23/6/2015 về việc giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên diện tích đất bị thu hồi của Công ty TNHH Bethel Quốc tế giao cho UBND xã Kinh Kệ quản lý, tại cụm công nghiệp huyện Lâm Thao, xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao. Trong biên bản này công ty không đồng ý thu hồi một phần diện tích đất của công ty và công ty không ký biên bản làm việc.

Vì vậy Quyết định số 229/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ ngày 29/1/2016 là không đúng.

  1. Theo Quyết định số 229/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ ngày 29/1/2016 diện tích Công ty TNHH Bethel Quốc tế bị thu hồi là: 24.123m2 trong đó có 8.823m2 đã san lấp mặt bằng và số tiền công ty được đền bù là: 1.125.679.881 đồng.

Theo quyết định số 1649/QĐ-UBND của UBND huyện Lâm Thao ngày 12/10/2015 công ty cổ phần đầu tư dệt may G.Home tại cụm công nghiệp huyện Lâm Thao có diện tích đất chưa san lấp mặt bằng là: 39.253m2 và số tiền công ty được bồi thường là: 6.479.238.556 đồng.

Như vậy so sánh với hai công ty ở cùng một địa điểm àm số tiền bồi thường lại chênh lệch quá lớn. Công ty thấy không đúng và công ty quá thiện thòi so với công ty cổ phần đầu tư dệt may G.Home, và đây không có sự công bằng giữa 2 công ty.

Công ty toàn cầu xanh Vina chỉ phải trả số tiền: 1.125.679.381 đồng mà được vào đầu tư vớ diện tích  24.123m2 trong đó có 8.823m2 đã san lấp mặt bằng. Như vậy với số tiền ít làm thế nào mà công ty toàn cầu xanh Vina vào đầu tư được?

  1. Ngày 10/8/2017 công ty nhận được thông báo số 02/TB-BTHCC về việc thực hiện cưỡng chế thu hồi một phần diện tích đất của công ty theo Quyết định số 1558/QĐ-UBND của UBND huyện Lâm Thao ngày 4/5/2017. Trong văn bản có nội dung ban hành cưỡng chế sẽ thực hiện vào ngày 16/8/2017, trong ngày cưỡng chế giám đốc công ty không đồng ý cưỡng chế thu hồi đất vì công ty đã gửi văn bản số 04/CV-BT ngày 14/8/2017 tới UBND tỉnh Phú Thọ và công ty đang chờ câu trả lời của UBND tỉnh. Nhưng ban cưỡng chế vẫn tiếp tục thực hiện cưỡng chế, phá tường của công ty và vào trong phá hoại tài sản của công ty làm gián đoạn quá trình hoạt động sản xuất, gây thiệt hại nhiều cho công ty.

Về thủ tục thu hồi đất và bồi thường giá trị còn lại trên đất của Công ty TNHH Bethel Quốc tế chưa được giải quyết và công ty cũng chưa nhận được tiền bồi thường mà UBND tỉnh đã giao đất cho công ty toàn cầu xanh Vina xây dựng theo quy định số 112/QĐ-UBND ngày 17/1/2017. Công ty cho rằng xử lý như vậy là không đúng quy định và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giải quyết thỏa đáng.


Đơn vị phản hồi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)