Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Việc Chi cục Hải quan Bắc Ninh ra Quyết định ấn định thuế đối với 61 tờ khai của sản phẩm xuất khẩu từ nguyên liệu nhập khẩu kê khai theo loại hình sản xuất xuất khẩu kể từ ngày 1/9/2016 Nội dung chi tiết:

Thứ hai, 20-11-2019 | 16:22:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Việc Chi cục Hải quan Bắc Ninh ra Quyết định ấn định thuế đối với 61 tờ khai của sản phẩm xuất khẩu từ nguyên liệu nhập khẩu kê khai theo loại hình sản xuất xuất khẩu kể từ ngày 1/9/2016 Nội dung chi tiết:

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Công văn: 2716/ PTM - KHTH, Ngày: 15/11/2019

Nội dung kiến nghị:

Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam là công ty 100% vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam từ 2008 theo giấy phép đầu tư số 212043.000121 do Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh cấp lần đầu vào ngày 6/3/2008 có địa chỉ tại: Khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trong suốt thời gian từ khi thành lập đến nay, công ty luôn được sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện của UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan trong tỉnh có liên quan do đó mọi hoạt động của công ty trong đó có hoạt động gia công, chế biến nguyên liệu nhập khẩu của công ty luôn tuân thủ luật pháp Việt Nam, đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động trong tỉnh, tạo môi trường đầu tư lành mạnh và kê khai nộp thuế đúng vào ngân sách nhà nước. Là công ty nước ngoài và đầu tư vào Việt Nam theo chủ trương khuyến khích đầu tư của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh nên Công ty chúng tôi rất có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nước sở tại. Tuy nhiên hiện nay, công ty chúng tôi đang gặp phải vướng mắc ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của công ty, do chưa hiểu biết, cập nhật kịp thời chính sách thuế xuất khẩu đối với loại hình gia công và sản xuất xuất khẩu của Việt Nam. Công ty xin trình bày với Quý phòng như sau:

Lĩnh vực hoạt động của công ty là : sản xuất chế phẩm kim loại dạng tấm và chế phẩm kim loại Molipen, làm giàu hàm lượng Molipen (Mo) để xuất khẩu, với nguyên liệu tạo ra sản phẩm hoàn toàn được nhập khẩu từ nước ngoài, sản phẩm kim loại Molipen Oxyt và Sodium Molybdate được xuất ra được xuất khẩu 100% ra nước ngoài, không tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Hình thức hoạt động của công ty chỉ là nhận nguyên liệu để gia công rồi xuất khẩu trở lại cho bên đối tác nước ngoài nhận đặt gia công. Tuy nhiên, trong thời gian qua, công ty thực hiện thủ tục hải quan theo cả 02 loại hình xuất nhập khẩu là gia công xuất khẩu và sản xuất xuất khẩu và đã được cơ quan hải quan cho phép thông quan hàng xuất khẩu và áp dụng chính sách không thu thuế xuất khẩu đối với sản phẩm xuất khẩu của công ty.

Ngày 17/4/2019 công ty nhận được quyết định số 158/QĐ-CCHQBN ấn định thuế suất khẩu là 3,612,440,000 đồng với lý do công ty chúng tôi không khai báo thuế xuất khẩu tại 3 tờ khai số 302368926110 ngày 20/2/2019, số 302375824720 ngày 25/2/2019 và số 3023758326040 ngày 25/2/2019.

Tiếp theo ngày 23/4/2019 công ty lại nhận được Quyết định số 167/QĐ-CCHQBN ấn định số tiền thuế là 45,303,298,500 đồng của 58 tờ khai hàng xuất khẩu từ ngày 1/9/2016 đến hết tháng 12 năm 2018.

Qua giải thích của Chi cục hải quan Bắc Ninh thì công ty mới được biết căn cứ để chi cục ấn định thuế đối với 61tờ khai của sản phẩm xuất khẩu từ nguyên liệu nhập khẩu kê khai theo loại hình sản xuất xuất khẩu kể từ ngày 1/9/2016 vì theo quy định của Nghị định 134/2016/NĐ-CP sản phẩm xuất khẩu đăng ký theo loại hình sản xuất xuất khẩu không được miễn thuế mà chỉ có sản phẩm xuất khẩu đăng kí theo loại hình gia công xuất khẩu mới được miễn thuế mặc dù sản phẩm xuất khẩu của công ty được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu nhập khẩu.

Công ty chúng tôi rất bất ngờ về lý do này vì mọi hoạt động của công ty từ ngày đầu đến nay đều là loại hình gia công xuất khẩu một loại sản phẩm duy nhất là Mo và các thủ tục thông quan vẫn được thực hiện song song theo hai loại hình tờ khai gia công xuất khẩu, sản xuất xuất khẩu và hoàn toàn được miễn thuế xuất khẩu theo điểm a, khoản 5 điều 114, Mục 4 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong quá trình thực hiện, mặc dù có sự thay đổi về chính sách thuế kể từ ngày 1/9/2016 như Cục Hải quan Bắc Ninh giải thích nhưng cơ quan Hải quan Bắc Ninh vẫn cho công ty được thông quan với tất cả 61 tờ khai sản phẩm sản xuất xuất khẩu và không hề đặt vấn đề gì về việc thu thuế xuất khẩu đối với sản phẩm xuất khẩu theo 61 tờ khai này.

Đến nay khi cơ quan Hải quan Bắc Ninh ra quyết định truy thu thuế đối với 61 tờ khai hàng xuất khẩu từ ngày 1/9/2016 đã đặt công ty chúng tôi vào tình thế không đủ khả năng tài chính để nộp thuế và không thể tiếp tục sản xuất bởi vì vốn phát định của chúng tôi chủ yếu nằm trong tài sản cố định. Lợi nhuận của công ty sau mấy năm đầu lỗ và mới bắt đầu có lãi những năm gần đây tuy nhiên tính luỹ kế từ năm 2008 đến cuối năm 2018 công ty chỉ lãi khoảng 26 tỷ đồng, vốn lưu động công ty phải vay ngân hàng nay nếu bị truy thu thêm gần 49 tỷ đồng thì công ty không thể có khả năng nộp và nếu cưỡng chế nộp, công ty chúng tôi sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Kể từ khi công ty chúng tôi nhận được hai quyết định truy thu thuế của cơ quan Hải quan Bắc Ninh, số nguyên liệu đã về đến cảng Hải quan theo các hợp đồng với đối tác trước ngày 17/4/2019 nhưng chưa được nhập khẩu là khoảng 1000 tấn, số sản phẩm đã kí hợp đồng với đối tác nước ngoài chưa xuất khẩu mà đã nhập kho công ty trước ngày 17/4/2019 khoảng 200 tấn. Ngoài ra công ty còn bị phạt giao hàng chậm, tiền lưu kho bãi tăng, không trả nợ ngân hàng đúng thời hạn, hoạt động của công ty bị đình trệ, hàng trăm công nhân sẽ phải nghỉ chờ việc, công ty đang bị mất uy tín với đối tác nước ngoài.

Mặc dù công ty chúng tôi rất có ý thức chấp hành pháp luật của nước sở tại nhưng là vì công ty nước ngoài nên công ty khó có khả năng hiểu biết đầy đủ và kịp thời những thay đổi của hệ thống pháp luật thuế của Việt Nam, vì vậy chúng tôi luôn trông mong và hướng dẫn của cơ quan nhà nước. Bản chất thực của sản phẩm xuất khẩu của 61 tờ khai hải quan bị truy thu thuế là sản phẩm đặt gia công của công ty Greatshine International HK Limited ở Hồng Kông. Công ty chúng tôi nhập khẩu nguyên liệu từ công ty Greatshine International HK Limited sau đó gia công thành sản phẩm và xuất khẩu trả lại cho công ty Greatshine International HK Limited và chỉ hưởng phần chi phí gia công. Theo quy định của Luật thuế xuất nhập khẩu thì sản phẩm gia công xuất khẩu ra nước ngoài thuộc đối tượng được miễn thuế xuất khẩu nhưng vì công ty chúng tôi lại mở tờ khai nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu nên sản phẩm xuất khẩu lại không thuộc đối tượng được miễn thuế. Việc công ty mở tờ khai hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu chỉ là để đáp ứng điều kiện vay của ngân hàng ( Công ty chỉ được vay vốn lưu động để sản xuất và phải có hợp đồng mua bán ngoại thương, không phải là hợp đồng gia công).

Vì công ty thực hiện kê khai hải quan và thuế theo điểm a khoản 5 điều 114 mục 4. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính nên công ty tin tưởng rằng dù đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu hay loại hình gia công xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu của công ty đều được miễn thuế xuất khẩu và thực tế thời gian qua, cơ quan hải quan vẫn cho thông quan bình thường và không thu thuế xuất khẩu đối với 61 tờ khai đăng kí theo loại hình sản xuất xuất khẩu. Cũng chính vì không có sự hướng dẫn của Hải quan Bắc Ninh và sự thiếu cập nhật chính sách mới của công ty mà kể từ ngày 1/9/2016 khi có Nghị định 134/2016/NĐ-CP mọi sự thông quan nguyên liệu nhập, sản phẩm xuất của công ty vẫn được thông suốt và giá bán sản phẩm sản xuất xuất khẩu của công ty hoàn toàn không có yếu tố thuế trong đó, cũng vì vậy mà lợi nhuận của hai loại hình gia công và sản xuất vẫn chỉ tương đương nhau (lợi nhuận của loại hình sản xuất xuất khẩu còn thấp hơn gia công xuất khẩu vì phải chịu phí lãi ngân hàng). Nay cơ quan hải quan ra 02 quyết định truy thu hồi tố thuế xuất khẩu đã làm cho công ty lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Việc thay đổi chính sách Thuế tại Thông tư 38/2015/TT-BTC và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP từ ngày 1/9/2016 Công ty chúng tôi không được cơ quan hải quan hướng dẫn cập nhật để khai báo hải quan, khai báo thuế lại cho đúng.

Với tình hình trên, công ty nhận thấy:

-   Việc dẫn đến có 02 quyết định ấn định thuế là thiếu sót của cả hai phía là Hải quan Bắc Ninh và thiếu tiếp cận chính sách mới của công ty nhưng chủ yếu là do phía Hải quan Bắc Ninh

-   Hải quan Bắc Ninh ra 02 quyết định ấn định thuế ấy chỉ dựa vào Nghị định 134/2016/NĐ-CP, trước khi ra quyết định, Hải quan Bắc Ninh không có sự làm việc, thông báo, kiểm tra trước với công ty, 02 quyết định ấy ra đột ngột và khi nhận được công ty thật sự ngỡ ngàng.

-   Sau khi ra quyết định Hải quan Bắc Ninh lập tức khoá toàn bộ việc thông quan xuất nhập khẩu của công ty mà đáng ra theo quy định của pháp luật công ty phải được hưởng 90 ngày duy trì hoạt động của mình và có kế hoạch giải trình, đề nghị việc xin miễn thuế, khoanh, giảm hoặc có lộ trình nộp phù hợp.

-   Đã qua 06 tháng công ty có nhiều lần làm việc với hải quan Bắc Ninh, Tổng cục hải quan, Bộ Tài chính bằng các văn bản (xin gửi kèm) nhưng đến nay mọi việc vẫn bế tắc và công ty có nguy cơ phá sản, ngừng sản xuất. Và nếu như vậy thì thuế nhà nước vẫn mất, công ăn việc làm của hàng trăm lao động Việt Nam va Trung Quốc cũng bị mất.

Vì vậy công ty kính đề nghị Thủ tướng Chinh phủ chỉ đạo xem xét, giải quyết theo hướng:

  1. Về số thuế theo 02 Quyết định ấn định thuế của Hải quan Bắc Ninh :

-   Công ty xin được miễn vì những lý do đã trình bày ở trên

-   Nếu không được miễn thì xin giảm, khoanh để công ty có kế hoạch nộp thuế dần theo lộ trình từ 3 đến 5 năm.

  1. Trong khi chờ đợi ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và kể cả thời gian lâu dài sau này công ty xin được Hải quan Bắc Ninh cho thông quan xuất nhập khẩu vì hiện nay công ty chúng tôi đang thực hiện kế hoạch mở rộng sản xuất theo giấy phép đầu tư mới của Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh ngày 22/3/2019


Đơn vị phản hồi: Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính

Công văn: 8036/ TCHQ- PC, Ngày: 27/12/2019

Nội dung trả lời:

Kiến nghị của Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam đã được Tổng cục Hải quan trả lời theo Công văn số 7913/TCHQ-TXNK ngày 20/12/2019.

Ý kiến bạn đọc (0)