Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Việc Cục Hải quan - Tp Hải Phòng chậm hoàn thuế cho công ty

Thứ ba, 17-10-2019 | 09:29:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Việc Cục Hải quan - Tp Hải Phòng chậm hoàn thuế cho công ty

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Biozym (Địa chỉ: 66/12/4 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

Công văn: 2433/PTM - KHTH, Ngày: 16/10/2019

Nội dung kiến nghị:

Theo Thông báo số 12228/TB-QLTKV3 ngày 21/8/2019 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 về việc Công ty Biozym không thuộc diện được hoàn thuế do hiện tại kiểm tra trên hệ thống kế toán thuế tập trung, tờ khai không có tiền thuế nộp thừa. Để chứng minh, Công ty Biozym đã đăng ký tờ khai bổ sung AMA số 7310188656300 vào lúc 13h51 ngày 9/9/2019 (bổ sung cho tờ khai nhập khẩu số 102374678932 A11 ngày 7/12/2018) về việc sửa đổi lại thuế suất nhập khẩu sau khi đã có kết quả xác minh tính hợp lệ của CO mẫu AI 50124627 cấp ngày 24/12/2018 (theo công văn số 4887/TCHQ-GSQL ngày 30/7/2019 của Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác minh tính hợp lệ của C/O mẫu AI 50124627 cấp ngày 24/12/2018 trên cơ sở công hàm số EIA/KoC/AIFTA/PV {15}/2018-19/1536 ngày 27/6/2019 của cơ quan có thẩm quyền của Ấn Độ)

Tuy nhiên cho đến ngày 22/9/2019 (tức 13 ngày kể từ khi khai bổ sung ngày 9/9/2019), công ty vẫn chưa nhận được thông báo chấp nhận tờ khai bổ sung hay hướng dẫn về tiến trình tiếp theo từ phía Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3. Ngày 23/9/2019, công ty mới nhận được công văn số 12577/HQKV3-TTXNK ký ngày 28/8/2019 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 (với mã số vận chuyển EV18 8454341 VN của Bưu điện Việt Nam) đề nghị doanh nghiệp chúng tôi thực hiện khai báo bổ sung để hướng dẫn thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định. (tức từ ngày quý cơ quan gửi công văn thì sau gần 1 tháng chúng tôi mới nhận được công văn đề nghị thực hiện khai báo bổ sung). Trong khi đó, từ ngày 9/9/2019 công ty đã thực hiện khai báo bổ sung và hiện nay tờ khai bổ sung số 730188656300 của công ty đang bị pending (đang bị trì hoãn các quý cơ quan), việc trì hoãn này đã gây tổn hại rất nhiều cho doanh nghiệp chúng tôi.

Như vậy, kể từ tháng 12/2018 đến nay (ròng rã 10 tháng trời), Công ty Biozym đã gửi rất nhiều công văn đến Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 để xin được hướng dẫn và hỗ trợ về quá trình hoàn thuế cho lô hàng nguyên liệu thực phẩm, thuộc tờ khai hải quan điện tử số 102374678932/A11 với số tiền hoàn thuế là 410.840.117 VNĐ (bốn trăm mười triệu tám trăm bốn mươi nghìn một trăm mười bảy đồng). Tuy nhiên, cho đến nay công ty vẫn chưa rõ được là khi nào chúng tôi sẽ nhận lại được số tiền này. Trong suốt khoảng thời gian này, công ty luôn phải đối mặt với khó khăn về nguồn vốn và việc chi trả cho đối tác nước ngoài, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của công ty.

Công ty đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan Tp Hải phòng và Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 có thể nhanh chóng trả lời cho công ty biết những vướng mắc về sự trì hoãn và cung cấp cho công ty thông tin liên hệ trực tiếp của bộ phận phụ trách hồ sơ của chúng tôi để công ty có thể lấy lại số tiền hoàn thuế trong thời gian sớm nhất.


Đơn vị phản hồi: Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính

Công văn: 7464/ TCHQ - PC, Ngày: 29/11/2019

Nội dung trả lời:

Về nội dung này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  • về xác minh c/o mẫu AI: Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 4887/TCHQ-GSQL ngày 30/7/2019 gửi Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty về kết quả xác minh c/o mẫu AI để thực hiện.
  • về hoàn thuế nộp thừa: Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 6672/TCHQ-TXNK ngày 23/10/2019 gửi Công ty để hướng dẫn thực hiện về thuế nộp thừa, Công văn có gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo.
Ý kiến bạn đọc (0)