Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Việc thu nộp BHXH & nâng cao Quyền lợi người tham gia BHXH

Chủ nhật, 31-01-2018 | 17:33:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Việc thu nộp BHXH & nâng cao Quyền lợi người tham gia BHXH

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

Công văn: 0139A/PTM - VP, Ngày: 23/01/2018

Nội dung kiến nghị:

  1. i) Lãi phạt BHXH: theo qui định DN được chậm nộp 1 tháng (30 ngày), nhưng nếu qua ngày thứ 31 tiền mới nộp (chậm 1 ngày so với quy định ) lại bị phạt 1 tháng.

Kiến nghị: sửa luật BHXH cho phù hợp & BHXH tính đúng số ngày chậm nộp

  1. ii) Theo qui định mới mức đóng góp tăng dần, nhưng quyền lợi hưởng BHXH của NLĐ ngày càng bị cắt giảm

Kiến nghị:  Để NLĐ “muốn” & “tự nguyện “ tham gia BHXH thì Quyền lợi BHXH phải được nâng cao, chất lượng dịch vụ của BHXH thuận lợi, nhanh chóng, không cửa quyền nhũng  nhiễu … Chi tiêu Quĩ BHXH phải minh bạch, hiệu quả và công khai.


Đơn vị phản hồi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)