Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Viện Tin học Doanh nghiệp (ITB)

Thứ năm, 01-01-2015 | 22:14:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC »Viện Tin học Doanh nghiệp (ITB)

Điện thoại: (024) 35742187

Fax: (024) 35742622

Lãnh đạo đơn vị 
Ông Nguyễn Trung Thực - Phó Viện trưởng phụ trách

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742187

Fax: (024) 35742622

 

Ông Nguyễn Ngọc Khiêm - Phó Viện trưởng

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742187

Fax: (024) 35742622

 

 

Ý kiến bạn đọc (1)