Tại đây, bà Thijssen cho biết thực sự ấn tượng trước sự phát triển kinh tế của Việt Nam, khẳng định quan hệ thương mại hai nước đã có từ 400 năm trước và ngày nay liên tục phát triển không ngừng.

Theo bà, VNO-NCW đại diện cho khoảng 90% doanh nghiệp Hà Lan và cũng giống VCCI, tổ chức này hướng tới đạt được các chính sách kinh tế tốt nhất dành cho doanh nghiệp ở Hà Lan, cũng như hỗ trợ các công ty của mình trong các sứ mệnh thương mại và kinh doanh ở nước ngoài.

Bà Thijssen đánh giá, nhiều doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam đang làm ăn rất tốt, đặc biệt nhiều nơi trong đó có nhân sự người Việt ở trình độ rất cao, đóng góp giá trị lớn đối với các công ty Hà Lan tại Việt Nam. Bà khẳng định mục tiêu phát triển của VIệt Nam tới năm 2045 mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mà Hà Lan có thể đạt được.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Chủ tịch VCCI  và Chủ tịch Liên đoàn công nghiệp và Giới sử dụng lao động Hà Lan VNO-NCW

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công khẳng định, quan hệ Việt Nam - Hà Lan là một trong những quan hệ đối tác quan trọng nhất, đặc biệt là về thương mại. Khẳng định sẽ tiếp thu những ý kiến của bà Thijssen, Chủ tịch VCCI khẳng định VCCI đã có truyền thống lâu dài trong hỗ trợ các doanh nghiệp. Không chỉ vậy, VCCI còn là đơn vị đầu tiên thiết lập các chỉ số cho công ty Việt Nam như CSI; hay thực hiện những cuộc khảo sát lớn đáng tin cậy.

Lãnh đạo VCCI khẳng định, rất nhiều công ty Việt Nam đang hướng tới tăng trưởng bền vững và cam kết sẽ cùng với NCW thực hiện các hoạt động hợp tác, cũng như các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Hà Lan hoạt động tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy thương mại hai nước lên tầm cao mới.

Đặc biệt, ông mong muốn có thể học hỏi được phía Hà Lan những kiến thức trong nghiên cứu và phương pháp thực hành tốt nhất đảm bảo hài hòa quan hệ giữa tổ chức sử dụng lao động và người lao động. 

Theo Đặng Trường (Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp)

https://diendandoanhnghiep.vn/viet-nam-ha-lan-thuc-day-hop-tac-trong-nhieu-linh-vuc-260507.html