Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Vietnam Airlines lỗ vạn tỷ, vay mới gần 18.794 tỷ đồng

Thứ bẩy, 31-10-2020 | 15:55:00 PM GMT+7 Bản in
Vietnam Airlines lỗ thêm gần 4.000 tỷ trong quý III/2020. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu nhảy vọt lên 8,4 lần và vay mới gần 18.794 tỷ đồng trong 9 tháng.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – Mã: HVN) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Lỗ sau thuế hợp nhất 10.676 tỷ đồng

Báo cáo tài chính quý III/2020 của Vietnam airlines

Báo cáo tài chính quý III/2020 của Vietnam Airlines

Theo đó, quý III/2020, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần hơn 7.602 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu hành khách nội địa giảm 34,8%, quốc tế giảm 95,4%, còn doanh thu thuê chuyến giảm 53,2%.

Việc kinh doanh dưới giá vốn khiến hãng hàng không quốc gia lỗ gộp xấp xỉ 3.201 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái HVN lãi gộp 3.308 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu giảm từ hơn 299 tỷ đồng xuống còn 132 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính lên tới 357 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm gần 199 tỷ đồng. Lợi nhuận khác cũng "bốc hơi" gần 344 tỷ đồng, xuống chỉ còn 11 tỷ đồng

Sau khi khấu trừ chi phí, kết quả, Vietnam Airlines ghi nhận lỗ sau thuế 3.997 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi 1.132 tỷ đồng. 

Báo cáo tài chính quý III/2020 của Vietnam Airlines

Báo cáo tài chính quý III/2020 của Vietnam Airlines

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu hợp nhất của HVN giảm 57% còn 32.411 tỷ đồng, lỗ sau thuế hợp nhất 10.676 tỷ đồng. Con số này tương đương số lỗ ước tính được Ban lãnh đạo Vietnam Airlines từng đưa ra trước đó.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chuyển từ mức dương 7.874 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019 về âm 6.270 tỷ đồng.

Ngược lại, dòng tiền từ hoạt động đầu tư bất ngờ dương 3.149 tỷ đồng nhờ công ty thu hồi nợ vay và bán lại các công cụ nợ của tổ chức khác để nhận về 3.679 tỷ đồng. Dòng tiền tài chính dương 2.780 tỷ đồng.

Vay mới gần 18.794 tỷ đồng

Tính đến 30/9, tổng tài sản của Vietnam Airlines là 62.370 tỷ đồng, giảm hơn 14.000 tỷ đồng so với ngày đầu năm 2020. Trong đó, tài sản ngắn hạn "bốc hơi" gần 10.000 tỷ đồng, riêng tiền gửi ngắn hạn giảm mạnh từ 3.579 tỷ về 656 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của công ty chỉ giảm 3,6% còn 55.760 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn chiếm 56%, đạt 31.400 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, các khoản phải trả người bán chỉ còn chiếm 31% tổng nợ ngắn hạn, còn tỷ trọng vay và nợ thuê tăng lên thành 37%, tương đương 11.684 tỷ đồng, gần gấp đôi so với đầu năm. Trong khi đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn ở mức 23.371 tỷ đồng. 

Báo cáo tài chính quý III/2020 của Vietnam Airlines

Báo cáo tài chính quý III/2020 của Vietnam Airlines

Đáng chú ý, Vietnam Airlines đã đi vay mới gần 18.794 tỷ đồng để có dòng tiền duy trì hoạt động trong những tháng doanh thu lao dốc và lợi nhuận âm vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, so với đầu năm, vay và thuế tài chính chỉ tăng hơn 3.100 tỷ đồng  so HVN đã trả một phần nợ gốc vay và thuê tài chính.

Vốn chủ sở hữu giảm từ mức hơn 18.600 tỷ đồng còn khoảng 6.610 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu nhảy vọt từ 3,1 lần ngày đầu năm lên thành 8,4 lần ngày 30/9/2020. Vay và thuê tài chính cũng gấp 5,3 lần vốn chủ sở hữu.

Theo Dân Việt

https://danviet.vn/vietnam-airlines-lo-van-ty-vay-moi-gan-18794-ty-dong-2020103108405215.htm

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)