Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Xác định mức thu phí trọng tải tàu, thuyền

Thứ năm, 24-08-2023 | 14:45:00 PM GMT+7 Bản in
Bà Phạm Thị Vân Oanh (Bà Rịa-Vũng Tàu) hỏi, tàu, thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí di chuyển từ khu vực hàng hải Vũng Tàu đến cảng dầu khí ngoài khơi (đến mỏ dầu, không phải đến khu vực thăm dò dầu khí) có được áp dụng mức thu phí trọng tải theo Điểm a hay Điểm c Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 261/2016/TT-BTC?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải quy định:

"1. Mức thu phí trọng tải tàu, thuyền

a) Tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi phải nộp phí trọng tải tàu, thuyền như sau:

- Lượt vào: 250 đồng/GT;

- Lượt rời: 250 đồng/GT.

... c) Tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí, mỗi lượt di chuyển từ khu vực hàng hải đến khu vực thăm dò dầu khí ngoài khơi thuộc khu vực quản lý của một cảng vụ hàng hải nộp phí trọng tải tàu, thuyền như sau:

- Lượt vào: 450 đồng/GT;

- Lượt rời: 450 đồng/GT.

Trường hợp tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí, mỗi lượt di chuyển từ khu vực hàng hải đến khu vực thăm dò dầu khí ngoài khơi thuộc khu vực quản lý của hai cảng vụ hàng hải thì thực hiện thu, nộp phí theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này".

Căn cứ quy định trên, tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí khi di chuyển từ khu vực hàng hải đến cảng dầu khí ngoài khơi áp dụng mức thu phí trọng tải tàu, thuyền như sau:

- Trường hợp khu vực hàng hải khi tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí rời để đến cảng dầu khí ngoài khơi (hoặc ngược lại) đều cùng thuộc khu vực quản lý của 1 cảng vụ hàng hải thì áp dụng mức thu phí quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 261/2016/TT-BTC.

- Trường hợp khu vực hàng hải khi tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí rời để đến cảng dầu khí ngoài khơi (hoặc ngược lại) thuộc khu vực quản lý của 2 cảng vụ hàng hải thì áp dụng mức thu phí quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 261/2016/TT-BTC.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/xac-dinh-muc-thu-phi-trong-tai-tau-thuyen-102230822113716472.htm

Ý kiến bạn đọc (0)