Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Xe công mới dùng năm 2010 đã thanh lý

Thứ hai, 24-07-2017 | 16:31:00 PM GMT+7 Bản in
Một số bộ, địa phương thanh lý hàng chục xe công khi chưa đủ điều kiện, thậm chí có những chiếc còn thiếu tới 9 năm.

Theo báo cáo kiểm toán 2016 do Kiểm toán Nhà nước vừa công bố, về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản đến ngày 8/3/2017 mới chỉ có 23 trong tổng số 28 bộ, cơ quan trung ương và 19 trên 50 địa phương báo cáo về Bộ Tài chính phương án xử lý sau khi rà soát có 2.334 xe dôi dư. 

Tuy nhiên, ở một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tình trạng xe dôi dư so với định mức, chưa hoàn thành việc rà soát, sắp xếp về Bộ Tài chính song vẫn mua sắm thêm. Bên cạnh đó còn có tình trạng thanh lý ôtô chưa đảm bảo điều kiện về thời gian sử dụng theo quy định. Tình trạng này xảy ra tại 2 bộ là Tài chính và Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Cụ thể, Bộ Tài chính thanh lý 93 chiếc (trong đó đã thanh lý 41 chiếc, đang triển khai thủ tục bán đấu giá 11 chiếc và đang hoàn thiện  hồ sơ để thanh lý 41 chiếc) có thời gian sử dụng từ 2002 đến 2007 (thiếu từ một đến 6 năm). Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn thanh lý 13 chiếc có thời gian sử dụng 2002-2006 (thiếu 1-5 năm)

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại 4 địa phương khác. Cụ thể, thành phố Cần Thơ thanh lý một chiếc có thời gian sử dụng từ năm 2010, thiếu tới 9 năm. Theo báo cáo, xe đã có số km sử dụng từ tháng 10/2010 đến thời điểm thanh lý tháng 11/2016 là 333.183km; tỉnh Đồng Nai thanh lý 7 có chiếc thời gian sử dụng từ 2002 đến 2009, thiếu 1-8 năm; tỉnh Bình Thuận thanh lý 6 chiếc có thời gian sử dụng 2002-2006, thiếu 1-5 năm; tỉnh Điện Biên thanh lý 4 chiếc có thời gian sử dụng 2003-2005, thiếu 2-4 năm.  

Theo Ngọc Tuyên(VnExpress)

Ý kiến bạn đọc (1)