Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Xem xét áp dụng giá nhiên liệu theo giá tạm nhập tái xuất cho cả hai tuyến vận chuyển bằng đường biển, đường thuỷ hoặc xem xét bỏ phí bảo vệ môi trường, thuế VAT trong cơ cấu giá xăng dầu.

Thứ sáu, 01-06-2020 | 15:26:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Xem xét áp dụng giá nhiên liệu theo giá tạm nhập tái xuất cho cả hai tuyến vận chuyển bằng đường biển, đường thuỷ hoặc xem xét bỏ phí bảo vệ môi trường, thuế VAT trong cơ cấu giá xăng dầu.

Tình trạng: Phản hồi chưa đầy đủ

Đơn vị kiến nghị: Chi hội chủ tàu container Việt Nam

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Xem xét áp dụng giá nhiên liệu theo giá tạm nhập tái xuất cho cả hai tuyến vận chuyển bằng đường biển, đường thuỷ hoặc xem xét bỏ phí bảo vệ môi trường, thuế VAT trong cơ cấu giá xăng dầu.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Công thương; Bộ Tài chính

Công văn: 7802/BTC - CST; 6707/BCT-KH, Ngày: 26/06/2020

Nội dung trả lời:

  • Bộ tài chính

Miễn thuế nhập khẩu kịp thời đối với nguyên liệu sản xuất và một số mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh

  • Bộ Công thương:

Đối với nội dung áp dụng giá nhiên liệu theo giá tạm nhập tái xuất cho các tuyến vận chuyển không thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương chỉ điều hành giá chung các loại xăng dầu bán lẻ trong nước (riêng dầu mazut là bán buôn) cho thị trưòrng nội địa.

Đối với nội dung xem xét bỏ phí bảo vệ môi trường, thuế VAT trong cơ cấu giá xăng dầu: Bộ Công Thương có ý kiến như sau.

+ Thuế bảo vệ môi trường và thuế VAT trong cơ cấu giá xăng dầu là các loại thuế áp dụng chung cho các loại hàng hóa (kể cả với xăng dầu cũng là xăng dầu nói chưng không riêng cho nhiên liệu đường thủy) để bảo đảm nguôn thu cho ngân sách nhà nước và khắc phục các hậu quả về môi trường do việc sử dụng xăng đâu tác động đên nên việc đề nghị không tính các loại thuế này cho nhiên liệu đường thủy cần được cân nhắc kỹ.

+ Hiện việc hướng dẫn tính giá cơ sở xăng dầu thuộc chức năng, thẩm quyền của Bộ Tài chính; các quy định về áp dụng các mức chi phí thuế, phí trong cơ cấu giá xăng dầu được Bộ Công Thương tính toán theo hướng dân của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật về thuế, phí của Chính phủ và Quốc Hội. Liên quan đến đề xuất này, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp đề nghị Bộ Tàị chính rà soát, cân nhắc đề xuất các cơ quan có thẩm quyền (Chính phủ, ủy Ban thường vụ Quốc hội) về nội dung thuế, phí nêu trên trong công thức tính giá cơ sở.

 
Ý kiến bạn đọc (0)